ข่าวดี! ค่าฝุ่น PM2.5 กลับเข้าเกณฑ์มาตรฐาน

18 ม.ค. 2562 เวลา 7:41 น.

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังเกินค่ามาตรฐาน เหลือเพียงพื้นที่เดียว

รายงานสถานการณ์ PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา ระบุว่าคุณภาพอากาศ อยู่ในระดับดีขึ้น โดยสามารถตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 9 - 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังเกินค่ามาตรฐาน เหลือเพียงพื้นที่เดียว

ซึ่งมีพื้นที่ ที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 พื้นที่ คือบริเวณริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง จังหวัดสมุทสาคร

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท และงดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังเกินค่ามาตรฐาน เหลือเพียงพื้นที่เดียว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังเกินค่ามาตรฐาน เหลือเพียงพื้นที่เดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด