ฝุ่นละอองลดต่อเนื่อง กทม. - ปริมณฑล เช้านี้อากาศดี

19 ม.ค. 2562 เวลา 3:26 น.

กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล เช้านี้ อยู่ในระดับดี เหลือพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 2 พื้นที่สาเหตุหลักมาจากการจราจร

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 7.00 น. เปิดเผยว่า จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี ความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีเมฆมากบางพื้นที่ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ ‘ดี’ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดยสามารถตรวจค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 32 - 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

ซึ่งยังมีพื้นที่ ที่มีค่าฝุ่นละอองPM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ คือบริเวณริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง และริมถนนรัชดาภิเษก - ท่าพระ เขตธนบุรี สาเหตุมาจากการจราจร ขณะที่ พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) ยังคงเหลืออีก 1 พื้นที่ ที่มีปริมาณค่าฝุ่นละอองPM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือในพื้นที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ถึง "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" ในบางพื้นที่ และจากแบบจำลองการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. ในวันที่ 20 ม.ค. 62 อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้เกิด Inversion หรือสภาวะอากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองอาจเพิ่มขึ้นได้

กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล เช้านี้ อยู่ในระดับดี เหลือพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเพียง 2 พื้นที่สาเหตุหลักมาจากการจราจร

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดค่าบริการพื้นที่จอดแล้วจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง