เริ่มแล้ว! งานสุมหัว "เปิดแนวคิดวันรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” #อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ 2

19 ม.ค. 2562 เวลา 6:46 น.

เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว

กลับมาอีกครั้งกับเวทีสัมมนาสร้างสรรค์ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดใจนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายวงการ กับเส้นทางสู่ความสำเร็จในวันนี้ และความหวัง ความในใจถึงรัฐบาลใหม่

เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว

เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว

นำทีมโดย

:คุณณพ ณรงค์เดช รองประธานคณะกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

, คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

, คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้จัดการกองทุน 500 Tuks Tuks ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ก่อตั้งบริษัท อุ๊กบี จำกัด

, คุณชนิสรา โททอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรันซ์ไทม์ จำกัด(ผลิตภัณฑ์ ไดมอนด์เกรน)

และ คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ CEO และ Co-Founder บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด

เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยบรรยากาศก่อนเริ่มงานมีแกนนนำจากพรรคการเมืองต่างๆ อาทิ  นายฤภพ ชินวัตร ,นายมิตติ ติยะไพรัช  จากพรรคไทยรักษาชาติ  นายวราวุธ ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทยพัฒนา นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี จากพรรคประชาธิปัตย์ และนายดล เหตระกูล จากพรรคชาติพัฒนา  เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้

เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว

ซึ่งก่อนการเริ่มเวทีการเสวนา คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เวทีนี้ ตนเป็นคนไทยคนหนึ่ง อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม ที่ไม่ใช่มีเพียงข้าว ตนอยากขอน้อมนำในการนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านตรัสว่า เราควรให้เบ็ดแก่เขา ....

เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว เวทีเสวนา ที่ไม่เหมือนใคร กับการเปิดแนวคิด 6 นักธุรกิจรุ่นใหม่ จากใจนักธุรกิจ สู่ผู้นำพรรคการเมือง ภายใต้ชื่อ อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ ตอน “เปิดแนวคิดวัยรุ่นพันล้าน กับการเมืองใหม่” เปิดการเสวนาอย่างเป็นทางการแล้ว

 

รับชมการเสวนากันสดๆ ได้ที่นี่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด