เจ้าท่าสั่งเรือทุกลำ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หวังช่วยแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5

19 ม.ค. 2562 เวลา 9:36 น.

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือ บำรุงรักษาเครื่องยนต์หวังช่วยลดมลพิษทางอากาศ เบื้องต้นให้เรือ 10 ลำเข้าข่ายปล่อยมลพิษ สั่งหยุดวิ่ง จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมร่วมใจลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดีของประชาชน”

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือ บำรุงรักษาเครื่องยนต์หวังช่วยลดมลพิษทางอากาศ เบื้องต้นให้เรือ 10 ลำเข้าข่ายปล่อยมลพิษ สั่งหยุดวิ่ง จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐาน กรมเจ้าท่าได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการเรือ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ หัวฉีด บำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ เพื่อลดการปล่อยควันดำ และได้สั่งการให้ สำนักมาตรฐานเรือ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรม ร่วมกับสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านมลภาวะทางอากาศจากควันของเครื่องยนต์เรือ ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการเรือในการปรับปรุง และการแก้ไขปัญหามลพิษจากท่อไอเสีย ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 โดยตั้งเป้าหมายตรวจเรือโดยสารสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ เรือภัตตาคาร เรือลากจูง กลุ่มเรือโดยสารท่องเที่ยว (เรือทัวร์ เรือแท็กซี่ และเรือหางยาว) และเรือราชการทุกลำ ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบเรือที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทำการตรวจเรือประเภทต่างๆ ไปแล้ว จำนวน 95 ลำ และสั่งการให้เรือจำนวน 10 ลำ หยุดการใช้งานจนกว่าจะทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เป็นตามที่เจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่ากำหนด

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือ บำรุงรักษาเครื่องยนต์หวังช่วยลดมลพิษทางอากาศ เบื้องต้นให้เรือ 10 ลำเข้าข่ายปล่อยมลพิษ สั่งหยุดวิ่ง จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือ บำรุงรักษาเครื่องยนต์หวังช่วยลดมลพิษทางอากาศ เบื้องต้นให้เรือ 10 ลำเข้าข่ายปล่อยมลพิษ สั่งหยุดวิ่ง จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยอีกว่า กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบเพื่อลด ควัน คลื่น และเสียง สำหรับนำมาใช้ทดแทนเรือแบบเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก แก่ประชาชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการเดินทางโดยการใช้ขนส่งทางน้ำ สาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคม ที่ปลอดฝุ่นควัน อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้ผู้ประกอบการเรือ บำรุงรักษาเครื่องยนต์หวังช่วยลดมลพิษทางอากาศ เบื้องต้นให้เรือ 10 ลำเข้าข่ายปล่อยมลพิษ สั่งหยุดวิ่ง จนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด