เส้นทางเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ

21 ม.ค. 2562 เวลา 1:11 น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ จากชั้น 7 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะไปจนถึงวันที่ 28 มกราคมนี้

ในเวลา 13 นาฬิกา วันที่ 21 มกราคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จากห้องเก็บสรีระสังขาร ชั้น 7 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ ไปร่วมพิธีขอขมาครูใหญ่ และพิธีสวดอภิธรรม ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

โดยขบวนเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ จะออกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทางประตูด้านหน้า ด้านถนนมิตรภาพ แล้วเลี้ยวขวา ย้อนช่องทางจราจรไปตามถนนมิตรภาพ 300 เมตร เพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกัลปพฤกษ์

ขบวนจะเคลื่อนไปตามถนนกัลปพฤกษ์ 800 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีก 2.1 กิโลเมตร และเลี้ยวขวา เข้าสู่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก รวมระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

จากนั้นระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2562 จะตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ไว้ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก เพื่อสวดอภิธรรม และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ จากชั้น 7 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะไปจนถึงวันที่ 28 มกราคมนี้

โดยจัด จุดจอดรถ และรถรับ-ส่ง ให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธี 6 จุด ได้แก่

  1. ศูนย์ฝึกตำรวจ จังหวัดขอนแก่น
  2. วัดสว่างสุทธาราม
  3. ตลาด 62 บล็อก ถนนกัลปพฤกษ์
  4. ตลาดศรีวิไล ถนนมะลิวัลย์
  5. หมู่บ้านเมืองเอก
  6. พุทธมณฑลอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ จากชั้น 7 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะไปจนถึงวันที่ 28 มกราคมนี้

โดยมีส่วนบริการขนส่งสาธารณะมีรถรับ-ส่ง ทั้งจากสนามบิน สถานีรถ บขส. และสถานีรถไฟ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ จากชั้น 7 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น และเปิดให้ประชาชนกราบสักการะไปจนถึงวันที่ 28 มกราคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด