บรรยากาศเคลื่อนสรีระสังขาร "หลวงพ่อคูณ" คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 ม.ค. 2562 เวลา 4:49 น.

ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทยอยเคลื่อนร่างครูใหญ่เพื่อไปบำเพ็ญกุศล ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และ ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงจะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ

การเตรียมความพร้อมเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ

การจัดพิธี ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกา บริเวณชั้น 7 ของอาคารเรียนรวมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบรรดา อาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากร ของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณ ร่วมกันทำพิธีทำบุญก่อนจะเคลื่อนสรีระร่าง โดยพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ก่อนจะมีการถวายภัตตาหาร โดย คณะแพทยศาสตร์ ส่วน เวลา 12 นาฬิกา มีพิธีขอขมาหลวงพ่อคูณและเคลื่อนสรีระสังขาร มุ่งหาไปที่หอประชุมกาญจนาภิเษก

ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทยอยเคลื่อนร่างครูใหญ่เพื่อไปบำเพ็ญกุศล ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และ ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงจะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทยอยเคลื่อนร่างครูใหญ่เพื่อไปบำเพ็ญกุศล ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และ ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงจะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราได้จัดเตรียมรถขบวนเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ โดยมี 3 ขบวน ขบวนละ 6 ค้น และมีรถตำรวจ ปิด ด้าน หน้า และ หลัง

ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทยอยเคลื่อนร่างครูใหญ่เพื่อไปบำเพ็ญกุศล ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และ ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงจะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทยอยเคลื่อนร่างครูใหญ่เพื่อไปบำเพ็ญกุศล ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และ ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงจะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ

ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกา นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีต่างๆ ได้ทำพิธีลำเลียงอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นๆ อีก 646 ร่างไปยังหอประชุมกาญจนาภิเษก โดยนักศึกษาแพทย์ได้ตั้งแถวสองข้างทางและยกมือพนมตั้งจิตน้อมส่งร่างของอาจารย์ใหญ่ไปบำเพ็ญกุศล โดยมีพระสงฆ์เดินนำ ซึ่งในบรรดานักศึกษาที่มาร่วมส่งอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นๆก็มีนีกเรียนแพทย์ที่มีหลวงพ่อคูณเป็นอาจารย์ใหญ่มารวมอยู่ด้วย โดยหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี2 เล่าให้ฟังว่า ได้มีโอกาสเรียนรู้กับสรีระหลวงพ่อคูณ ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ส่วนขั้นตอนการเรียน อาจารย์พาขึ้นไปยังชั้น 7 และสวดขอขมาก่อน จากนั้นกลุ่มนักศึกษาประมาณ 5-8 คนต่อกลุ่มจะยืนล้อมโลง แต่จะเว้นการยืนเหนือศรีษะของท่าน

ตามกำหนดการพิธีเคลื่อนย้ายสรีระร่างของครูใหญ่หลวงพ่อคูณในเวลา 13 นาฬิกา ซึ่งคาดการณ์ว่า ตลอดสองข้างทางที่มีการเคลื่อนย้ายสรีระร่างของครูใหญ่หลวงพ่อคูณไปก็จะมีประชาชนและศิษยานุศิษย์มาร่วมกราบส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ