สทป.ทดสอบนำโดรนแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นกทม. หวังขยายผลใช้งานได้จริง

21 ม.ค. 2562 เวลา 9:02 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายกรัฐมนตรีเร่งสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ กระทรวงกลาโหม ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน

สทป.ได้กำหนดแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำอากาศยานไร้คนขับฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน โดยประสานพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร จำนวน 25 ลำ ร่วมทำการทดลองและทดสอบเป็นไปตามหลักวิชาการให้เป็นผลสำเร็จ ก่อนนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาจริง โดย สทป. ได้ทำการทดลองและทดสอบนำอากาศยานไร้คนขับ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนและหลังทำการทดสอบ โดย หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ

 

[gallery columns="1" size="full" ids="425379,425380"]

การทดลองและทดสอบผลการปฏิบัติ ณ สวนวชิรเบญจทัศน

พื้นที่ทำการทดสอบ 80 x 40  เมตร (3,200  ตารางเมตร หรือประมาณ 2 ไร่)

วันที่ 19 มกราคม 2562

การทดสอบครั้งที่ 1 เวลา 13.00 น. ปฏิบัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับจำนวน 5 ลำ  ฉีดพ่นละอองน้ำ ขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  15 – 20 เมตร เพดานบินที่ความสูง 20 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 15 นาที

การทดสอบครั้งที่ 2 เวลา 14.00 น. ปฏิบัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 12 ลำฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นขนาดเล็ก (B9X) 0.05 % ในปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ขนาด 50 - 200 ไมครอน ทำการบิน ที่ระยะห่างระหว่างลำ 10 – 12 เมตร เพดานบินที่ความสูง 20 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 5 นาที

ผลการตรวจวัดค่า มีความคาดเคลื่อนเนื่องจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลสั้นผู้เชี่ยวชาญจากจากกรมควบคุมมลพิษ ชี้แจ้งว่า การตรวจวัดโดยเครื่องตรวจวัดประจำรถ เคลื่อนที่จะต้องทำการติดตั้งและเดินเครื่องทดสอบอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จึงจะทำวัดค่าที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้ทำการทดสอบอีกครั้ง เนื่องจากการวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน มีความคลาดเคลื่อน และได้กำหนดการทดลองและทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ในพื้นที่เดิม

วันที่ 20 มกราคม 2562

การทดสอบครั้งที่ 3 เวลา 11.17 – 12.02 น. ปฏิบัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ  ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่น (B9X) ที่ 0.05 % ในปริมาณ 5 มล. ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45  นาที  ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบเวลา ณ เวลา 07.00 น. มีค่า 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร  หลังการทดลองและทดสอบ มีค่า 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร  ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.77

การทดสอบครั้งที่ 4 เวลา 14.15 น. ด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 6 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (B9X) ที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 0.05 % ปริมาณ 5 มิลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ  10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 30 นาที  ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้  59 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร หลังการทดลองและทดสอบ ค่าต่ำสุดวัดได้ 31 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศเมตร ค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก ขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.73 เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรง สทป.จะได้ดำเนินการทดลองและทดสอบต่อเนื่องอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. หากสามารถวัดผลการทดลองและทดสอบแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เป้าหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง สทป.จะดำเนินการสู่การปฏิบัติจริงต่อไป