สำนักอนามัย ย้ำ ปชช.เฝ้าระวังฝุ่นพิษต่อเนื่อง-พบผิดปกติรีบพบแพทย์

22 ม.ค. 2562 เวลา 5:22 น.

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย เตือนให้ประชาชนป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองและมลพิษ ในอากาศ ใช้หน้ากากอนามัยN95 งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เลี่ยงออกนอกบ้านหรืออาคาร หากมีภาวะผิดปกติของระบบหายใจ และการมองเห็นควรรีบไปพบแพทย์ทันที

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสุขภาพ ของประชาชน เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดภาวะอากาศขมุกขมัวคล้ายหมอก แต่มีฝนตกลงมาชะล้างจึงส่งผลให้สภาพอากาศดีขึ้นบ้าง ขณะนี้ปัญหาสภาพอากาศขมุกขมัวคล้ายหมอกได้กลับมาอีกทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเมื่อหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลง โดยเฉพาะปอดและหัวใจทำให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ จาม มีน้ำมูก จนถึงมีการอักเสบของไซนัส เจ็บคอ ไอแบบมีเสมหะ

สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจะมีผลกระทบมากขึ้น เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ เป็นต้น และที่สำคัญ คือ มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ทำให้มีน้ำหนักน้อยพัฒนาการล่าช้าและระบบสมองผิดปกติได้

กรุงเทพมหานคร จึงขอให้ประชาชนควรดูแลสุขภาพและป้องกันฝุ่นละออง โดยติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอได้ที่แอพพลิเคชั่น Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และงดกิจกรรมที่ทำให้ เกิดฝุ่นละออง ได้แก่ งดสูบบุหรี่ งดการใช้รถยนต์ส่วนตัว งดการเผาในที่โล่งแจ้ง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หรืออาคาร จำกัดเวลาในการทำกิจกรรมที่ออกนอกบ้านหรืออาคารให้น้อยลง สวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) กรณีที่ต้องอยู่นอกอาคารหรืออยู่ในบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง ปิดประตู หน้าต่าง ไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปภายในอาคาร และดูแลทำความสะอาดภายในอาคารด้วยการเช็ด ถู หลีกเลี่ยงการกวาดเนื่องจากทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคระบบทางเดินหายใจ ควรงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง ควรจำกัดเวลาในการออกกำลังกายและกิจกรรมที่ออกแรงหนัก ควรจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญในการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย และหากมีภาวะผิดปกติของระบบหายใจและ การมองเห็นควรรีบไปพบแพทย์ทันที

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย เตือนให้ประชาชนป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองและมลพิษ ในอากาศ ใช้หน้ากากอนามัยN95 งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เลี่ยงออกนอกบ้านหรืออาคาร หากมีภาวะผิดปกติของระบบหายใจ และการมองเห็นควรรีบไปพบแพทย์ทันที