"อาคม" กำชับที่หน่วยปฏิบัติตามคำสั่ง นายกฯ หวังลดค่าฝุ่น PM 2.5

23 ม.ค. 2562 เวลา 1:24 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เร่งรัด ติดตาม กวดขัน และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในการช่วยลดปัญหามลพิษ และค่าฝุ่นละออง PM2.5

เมื่อวานนี้ (22 ม.ค.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม เพื่อแจ้งข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และติดตามผลการดำเนินมาตรเร่งด่วนของกระทรวงฯ ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงการแก้ไขและรับมือสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐาน โดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯดำเนินการดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เร่งรัด ติดตาม กวดขัน และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในการช่วยลดปัญหามลพิษ และค่าฝุ่นละออง PM2.5

1. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนทั้ง 9 ข้อ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามที่ได้ออกแถลงการณ์โดยเคร่งครัด

2. กำชับให้การประชุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ลดการใช้พาหนะเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและลดมลพิษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีที่มีการประชุมให้พิจารณาใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมหรือให้ใช้รถยนต์แก๊สโซลีนแทนเครื่องยนต์ดีเซล และปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีห้ามติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ

3. กำชับติดตามให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้มงวดผู้รับจ้างงดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดฝุ่น จัดรถดูดฝุ่น ล้างพื้นที่ก่อสร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ พร้อมคืนพื้นที่และพื้นผิวจราจรทันทีที่ก่อสร้างงานพื้นฐานโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และเตาปูน - ท่าพระ เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรและกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น นอกจากนี้ให้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นด้วยการงดเก็บค่าบริการที่อาคารจอดแล้วจรของสถานีรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

4. เร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาใช้ไบโอดีเซล B10 กับรถดีเซลราง ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562 และทดลองใช้ไบโอดีเซล B20 ต่อไป

5. ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พิจารณาติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water) และกระจายการวัดปริมาณฝุ่นละอองตามจุดต่าง ๆ ของทางพิเศษ

6. มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารที่มีควันดำและขยายชุดปฏิบัติการจาก 16 ชุด เป็น 25 ชุด เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบรถโดยสารควันดำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงรถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาดเล็ก พร้อมสั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัทขนส่ง จำกัด ใช้ไบโอดีเซล B20 กับรถโดยสารให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงสร้างความเข้าใจและเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารให้ทดลองใช้ไบโอดีเซล B20

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เร่งรัด ติดตาม กวดขัน และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในการช่วยลดปัญหามลพิษ และค่าฝุ่นละออง PM2.5

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้มงวดกวดขันถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ได้สั่งการไว้แล้ว พร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายวันจนกว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะคลายลง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เร่งรัด ติดตาม กวดขัน และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในการช่วยลดปัญหามลพิษ และค่าฝุ่นละออง PM2.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้เร่งรัด ติดตาม กวดขัน และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในการช่วยลดปัญหามลพิษ และค่าฝุ่นละออง PM2.5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด