เจือจาง...ค่าฝุ่นPM2.5 หลายพื้นที่ลดแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพ [คลิป]

24 ม.ค. 2562 เวลา 0:37 น.

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ ในบางมีปริมาณเบาบางลงกว่าเมื่อวาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ เผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเช้านี้ (24 ม.ค.) ที่กรมอุตินิยมวิทยระบุ ว่า ""การลอยตัวของอากาศดีขึ้นเล็กน้อย มีลมพัดแรงขึ้น” ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 อาจเจือจางลงได้" ส่งผลให้ปริมาณค่า ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 36 - 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) โดยพื้นที่ ที่ยังมีปริมาณค่าฝุ่นเกินมาตรฐานคือบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ ในบางมีปริมาณเบาบางลงกว่าเมื่อวาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ กทม. ล้างถนนทุกวันทุกสาย มีการฉีดละอองน้ำเพิ่มเติมที่เขตภาษีเจริญ และเขตยานนาวา , กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารที่มีควันดำและขยายชุดปฏิบัติการจาก 16 ชุด เป็น 25 ชุด เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบรถโดยสารควันดำรวมถึงรถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาดเล็ก และรถยนต์หมวด 4 (รถสองแถวในซอย) พร้อมสั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัทขนส่ง จำกัด ใช้ไบโอดีเซล B20 กับรถโดยสารให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 ก.พ.62 และ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Standby ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง แต่วันนี้สภาพอากาศไม่เหมาะต่อการปฏิบัติการ

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ ในบางมีปริมาณเบาบางลงกว่าเมื่อวาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างกำหนดมาตรการฯที่เข้มข้นขึ้น ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยมีแผนงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อ กก.คพ. กก.วล. และ ครม. ให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

ค่าฝุ่น PM2.5 เช้านี้ ในบางมีปริมาณเบาบางลงกว่าเมื่อวาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ