วันนี้ฝุ่นละอองเจือจางลงจากลมแรง ยังเกินค่ามาตรฐาน 21จุด [คลิป]

27 ม.ค. 2562 เวลา 2:27 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กทม.และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ไม่ดีมากนัก ลมพัดแรง แต่ยังคงไม่มีฝน ซึ่งจากสภาพเช่นนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเจือจางลงได้บางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 27 มกราคม 2562 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ ประมาณ 22 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 21 พื้นที่ โดย:

? พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 13 สถานี

? พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี

? คาดการณ์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดแรง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

? คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด