ค้านเหมืองหิน!! "ศรีสุวรรณ" นำชาวทุ่งเสลี่ยม ยื่นค้าน-เรียกร้อง ต่อผู้ว่าฯสุโขทัย

28 ม.ค. 2562 เวลา 3:33 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้เวลา 9.30 น.ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้นำชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยมที่เข้าชื่อกัน 928 รายมายื่นคัดค้านการทำเหมืองหินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชาวบ้านที่อาศัยและมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กำลังได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่มีบริษัทเอกชนหรือตัวแทนผู้ประกอบการเหมืองแร่ เข้ามาดำเนินการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านกลาง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารายงานที่อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำไว้มีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น รายงานว่าในพื้นที่เป็นป่ามันสำปะหลัง มีหญ้าคาปกคลุม มีน้ำในบางฤดูกาล ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากพื้นที่ที่เอกชนยื่นขอประทานบัตรดังกล่าว เป็นแหล่งที่มีน้ำซึมน้ำซับที่ยังมีการไหลออกมาเป็นแหล่งต้นน้ำของชาวบ้านในการใช้ทำนา ทำสาน มากกว่า 2,000 ไร่ ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยมีการอนุญาตให้ระเบิดหินทำเหมืองมาก่อนแล้ว ก่อปัญหาไว้กับชาวบ้านมากมาย เช่น เวลาระเบิดหินแต่ละครั้ง เศษก้อนหินจะกระจายเป็นวงกว้าง และการขนส่งก็จะทำให้ถนนหนทางซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านซึ่งรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เกิน 18 ตันจะเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย ตลอดอายุของประทานบัตร และทำให้น้ำซึมน้ำซับหายไป

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเมื่อหมดอายุประทานบัตรชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูกลับคืนมาแล้ว โดยขณะนี้ มีต้นไม้ฟื้นตัวแล้ว มีน้ำไหลให้ชาวบ้านทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง มีไก่ป่า หมูป่า ฝูงลิง กระต่ายกลับมาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีการอนุญาตให้เอกชนรายใดเข้ามาดำเนินการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

แม้ผู้ประกอบการจะได้ใช้สิทธิขอประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ 2560 แล้วก็ตาม แต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยได้เข้าไปทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วผลปรากฎว่าชาวบ้านทั้งหมดคัดค้าน แต่หน่วยงานรัฐกลับยังเดินหน้าที่จะอนุมัติประทานบัตรให้จงได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงได้ร่วมกับชาวทุ่งเสลี่ยมในการเข้าชื่อกันตามมาตรา 43(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 มายื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเรียกร้อง ดังนี้

1)ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการแร่จังหวัดสุโขทัย ระงับการให้ประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอ่อน การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม ในพื้นที่ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ซึ่งจะกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำและความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนโดยทันที หรือ

2)สั่งการให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอประทานบัตรดําเนินการจัดทำ EIA และนำข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มาจัดทำประชามติของประชาชนใน ต.กลางดงทั้งตำบล โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายอันเป็นกระบวนการตามที่มาตรา 43 ประกอบมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ให้การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนไว้

ทั้งนี้สมาคมฯและชาวบ้านจะกลับมาทบงถามอีกหากข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าตามที่กฎหมายบัญญัติ นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด