ทีมสุขภาพจิตเชิงรุก ดูแลสุขภาพประชาชนศิษยานุศิษย์ ร่วมงาน “หลวงพ่อคูณ”

29 ม.ค. 2562 เวลา 3:46 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทีมสุขภาพจิตเชิงรุก ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินท์ ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โดยแพทย์หญิงกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล นำทีมออกหน่วยจิตอาสาปฏิบัติการ MCATT (ผลัดเช้า) ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในส่วนของทีม MCATT เน้นดูแลช่วยเหลือประชาชนศิษยานุศิษย์ที่มีภาวะวิกฤตที่เดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทีมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น พูดคุยให้กำลังใจ และส่งต่อเพื่อปฐมพยาบาลจิตใจตามหลัก PFA ต่อไป ณ บริเวณฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง พุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทีมดูแลจิตใจประชาชน MCATT ผลัดที่ 1 (เช้า) เป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว ประจำจุดที่ตั้งในบริเวณพิธีโดยรอบ พร้อมเข้าดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ซึ่งเดินหน้าดูแลประชาชนในเบื้องต้นด้วยการสังเกต พูดคุย สอบถาม พร้อมแจกลูกอม และแอมโมเนีย เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าให้กับประชาชน หากเกิดภาวะวิกฤติพร้อมประสานงานร่วมกับทีมส่งต่อ-ส่งกลับ ซึ่งเป็นทีมประจำจุดที่ตั้ง ณ งานจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของพลังจิตอาสา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทำให้เกิดพลังความสามัคคี และพร้อมที่จะทำดีในทุกๆ โอกาสต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด