บ้านนอกไม่รอดฝุ่น ราชบุรี,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน โดน PM 2.5 อ่วม

30 ม.ค. 2562 เวลา 3:52 น.

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ที่ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปล่อยขบวนฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5” ในอากาศทั่วเขตเมืองราชบุรี และ ตามแหล่งชุมชน อำเภอต่างๆ

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

โดยมีพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงาน ได้แก่ พื้นที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาจังหวัด สวนสุขภาพ โรงเรียน วัด และ โรงพยาบาล และสถานที่มีประชาชนอยู่จำนวนมาก

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ทั้งนี้นอกจากพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้ว รถน้ำจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้ร่วมกันพัฒนาความสะอาด บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย และแหล่งชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ที่เชียงใหม่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขยับสูงเกินมาตรฐาน เข้าสู่ระดับวิกฤตหลายจุดทั่วจังหวัด ล่าสุดวานนี้ ค่าPM 2.5 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด วัดได้ที่ 151 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง อยู่ที่ 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้วันนี้ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองขมุกขมัวไปด้วยหมอกควัน

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

สำหรับคุณภาพอากาศที่เข้าสู่วิกฤต ทำให้ประชาชนตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่พากันสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกมาขณะขี่รถอยู่บนท้องถนน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ส่วนสาเหตุที่มลพิษทางอากาศที่ นอกจากการเผาตามฤดูกาลที่เริ่มขึ้นมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว ยังมีปัจจัยเสริมอื่น ทั้งโครงการก่อสร้างถนนที่มีหลายจุด รวมทั้งปริมาณควันพิษจากไอเสียรถยนต์

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน ตั้งแต่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2562 พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาท สำหรับผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ที่แม่ฮ่องสอน ทหารจากกองพันทหารราบที่ 7 นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 6 คัน ทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดบริเวณผิวถนน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลังประชาชนในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เริ่มสวมใส่หน้ากากอนามัยกันบ้างแล้ว

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ สถานีตรวจอากาศตำบลจองคำ อ.เมือง ฯ โดยค่า พีเอ็ม 2.5 วัดได้ 58ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ( AQI) สูงถึง 119 ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ทั้งนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งคุมเข้ม มาตรการเรื่องฝุ่นละอองของเขตพื้นที่ก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ซ่อมถนนพื้นที่ก่อสร้างอาคาร รวมทั้งควบคุมมาตรการชิงเผาในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลายพื้นที่ทั่วไทยประสบปัญหาค่า PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง ระดมสารพัดมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาก่อนวิกฤติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด