วัดบ้านไร่เก็บเถ้าอัฐิจำลองเตรียมลอยอังคาร

30 ม.ค. 2562 เวลา 5:25 น.

วัดบ้านไร่ ได้มีพิธีการเก็บเถ้าอัฐิ จำลองของสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เพื่อลอยอังคาร โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการกลับธาตุอัฐิหลวงพ่อคูณและเดินสามหาบก่อนที่จะลอยอังคาร

เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีประชุมเพลิงสรีรจำลอง หลวงพ่อคูณ ที่มีขึ้นในเวลา 22.30 น.ควบคู่ไปกับจังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนนับหมื่น ร่วมพิธีดังกล่าว โดยก่อนการประชุมเพลิง ได้มีการนำโครงเหล็กมาครอบโรงแก้วของหลวงพ่อคูณก่อนจะนำดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนนำมาวางนำไปใส่ในโลง ทั้งด้านบนและด้านล่าง ก่อนจะมีการประชุมเพลิง หลังจากนั้นตลอดการประชุมเพลิง ได้มีการสวด สังหะ มาลัยสูตร เป็นการสวดส่งดวงจิตหลวงพ่อคูณขึ้นสู่สรวงสวรรค์

วัดบ้านไร่ ได้มีพิธีการเก็บเถ้าอัฐิ จำลองของสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เพื่อลอยอังคาร โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการกลับธาตุอัฐิหลวงพ่อคูณและเดินสามหาบก่อนที่จะลอยอังคาร วัดบ้านไร่ ได้มีพิธีการเก็บเถ้าอัฐิ จำลองของสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เพื่อลอยอังคาร โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการกลับธาตุอัฐิหลวงพ่อคูณและเดินสามหาบก่อนที่จะลอยอังคาร

บรรยากาศวัดบ้านไร่ จังหวัด นครราชสีมา ในวันที่ 30 ก็มีการเก็บเถ้าอัฐิ ของหลวงพ่อคูณ และเมื่อ 10 โมง ได้มีนำเถ้าอิฐินำลงแม่น้ำโขงไปสู่อังคาร

พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ ได้มีพิธีการเก็บเถ้าอัฐิ จำลองของสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เพื่อลอยอังคาร โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการกลับธาตุอัฐิหลวงพ่อคูณและเดินสามหาบก่อนที่จะลอยอังคาร

โดยที่ที่วัดบ้านไร่มีก่อนมีการเก็บเถ้าอัฐิมีการนำพระภิษุสง จำนวน 118 รูปเดินลงมาจากพระอุโบสถวัดบ้านไร่ เพื่อบิณฑบาตรจากประชาชนเพื่อมารอใส่บาตรตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากนั้นจะมี

บทสวดนี้อาจจะต่างกัน บางที่บางแห่งสวดอภิธรรม บางแห่งสวดออสหะ บางแห่งสวดพี่มาลัยสุตร โดยทุกบทสวดความหมายนั้น หมายถึงส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สรวงสวรรค์

วัดบ้านไร่ ได้มีพิธีการเก็บเถ้าอัฐิ จำลองของสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เพื่อลอยอังคาร โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการกลับธาตุอัฐิหลวงพ่อคูณและเดินสามหาบก่อนที่จะลอยอังคาร วัดบ้านไร่ ได้มีพิธีการเก็บเถ้าอัฐิ จำลองของสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เพื่อลอยอังคาร โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการกลับธาตุอัฐิหลวงพ่อคูณและเดินสามหาบก่อนที่จะลอยอังคาร