"บิ๊กป้อม" สั่งเร่งประชุมออกมาตรการแก้วิกฤตฝุ่นละอองด่วน

31 ม.ค. 2562 เวลา 3:59 น.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งเร่งประชุมออกมาตการแก้วิกฤตฝุ่นละออง จี้ทุกส่วนราชการต้องเป็นที่พึ่งประชาชน วอนทุกฝ่ายร่วมมือผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. ได้สั่งให้ทุกส่วนราชการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเตรียมข้อมูลรอบด้าน เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้ง ขอให้ศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ในการหมุนเวียนการปฏิบัติงานจากบ้านพัก การลดใช้ยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน เสนอ ครม.เป็นการเร่งด่วน

สำหรับมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้กำชับขอให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและตำรวจ เร่งทำหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งการขอความร่วมมือและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้าควบคุมพื้นที่หรือแหล่งกำเนิดมลภาวะโดยตรง ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่งแจ้ง หรือรถยนต์ควันดำ เป็นต้น. พร้อมทั้งสั่งการให้กองทัพ จัดกำลังพลเข้าไปสนับสนุนการทำหน้าที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาในที่โล่ง ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ประกาศควบคุม ทั้งนี้ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ไปตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะคนชราและเด็ก ควบคู่กันไป

ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะกทม. ประสานการทำงานกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมสร้างสำนึกและความตระหนักรู้ต่อส่วนรวม เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆที่สามารถดำเนินการร่วมกันมากขึ้น เช่น การลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันและฝุ่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ควบคุมและเขตก่อสร้าง รวมทั้งการล้างถนนและใบไม้จากต้นไม้ริมถนนและสวนสาธารณะ ซึ่งขอให้หน่วยทหารพัฒนาสนับสนุนการทำงานร่วมกับ กทม.ต่อเนื่องกันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด