คกก. แก่งกระจานมีมติให้ซ่อมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง

31 ม.ค. 2562 เวลา 5:31 น.

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง โดยช่วงพื้นราบให้ทำเป็นถนนลาดยาง ส่วนพื้นที่สูงชันอัตราย ให้ทำเป็นคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ความกว้าง 4 เมตร อยู่ในสภาพเสียหาย หลังฝนตกหนัก มีดินและหินสไลด์ลงมาขอบถนน ขณะบางจุดถนนยุบตัว ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อเนื่อง ทำให้นักนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกบนยอดเขาพะเนินทุ่งได้ เนื่องจากถนนสายนี้ เป็นถนนสายเดียวที่ขึ้นยอดเขาพะเนินทุ่ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง โดยช่วงพื้นราบให้ทำเป็นถนนลาดยาง ส่วนพื้นที่สูงชันอัตราย ให้ทำเป็นคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงประชุมร่วมกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาว สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยที่ประชุมให้ความสำคัญเรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง โดยช่วงพื้นราบให้ทำเป็นถนนลาดยาง ส่วนพื้นที่สูงชันอัตราย ให้ทำเป็นคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวว่า อุทยานฯ มีโครงการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ให้เป็นถนนคอนกรีต เพื่อความคงทนถาวร ระยะทางเกือบ 22 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ตั้งแต่บ้านกร่าง ไปถึงกิโลเมตรที่ 18 ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เป็นการสร้างถนนคอนกรีต รางระบายน้ำ และฝายน้ำข้าม เพื่อลดการกัดเซาะของดินบริเวณลำธาร ส่วนช่วงสอง เป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตขึ้นไปเขาพะเนินทุ่ง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 18 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 36 ระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร รวมงบประมาณกว่า 88 ล้านบาท โดยได้เซ็นสัญญากับผู้รับเหมาไปแล้ว แต่มีผู้ออกมาคัดค้านเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จึงระงับการก่อสร้างไว้ก่อน เพื่อออกแบบถนนใหม่

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง โดยช่วงพื้นราบให้ทำเป็นถนนลาดยาง ส่วนพื้นที่สูงชันอัตราย ให้ทำเป็นคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง โดยช่วงพื้นราบให้ทำเป็นถนนลาดยาง ส่วนพื้นที่สูงชันอัตราย ให้ทำเป็นคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง โดยช่วงพื้นราบให้ทำเป็นถนนลาดยาง ส่วนพื้นที่สูงชันอัตราย ให้ทำเป็นคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีมติให้ถนนช่วงพื้นราบ ซึ่งเป็นเส้นทางไม่อันตราย สร้างเป็นถนนราดยางปกติ ส่วนพื้นที่สูงชันอันตราย ให้สร้างเป็นถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หลังจากนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้หรือไม่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้าง หากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ต้องออกแบบถนนใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด