ปิดรร.! มาตรการเร่งด่วน ป้องกันเด็กจากฝุ่นพิษ รอเช้า 3 ก.พ. สั่งปิดต่อหรือไม่

31 ม.ค. 2562 เวลา 8:56 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปข้อมูลโรงเรียนปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองPM2.5  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.2562 ในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

-มีโรงเรียนในความดูแลทั้งหมด 1,075 โรงเรียน

-ปิดเรียน 641 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.6

-มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 450,706 คน

ส่วนที่เหลือเปิดเรียนอยู่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต โดยแบ่งเป็น

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา(ป.)ปีที่ 6 จำนวน 24,958 คน

-มัธยมศึกษา(ม.)ปีที่ 3 จำนวน 73,416 คน

-มัธยมศึกษา(ม.)ปีที่ 6 จำนวน 49,034 คน

-กรุงเทพฯ โรงเรียนในความดูแล 156 โรงเรียน ปิด 156 โรงเรียน นักเรียนได้รับผลกระทบ 199,698 คน ในจำนวนนี้มี 86 โรงเรียน เปิดเรียนบางชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสอบโอเน็ต

-นนทบุรี โรงเรียนในความดูแล 142 โรงเรียน ปิดเรียน 81 โรงเรียน นักเรียนได้รับผลกระทบ 48,833 คน เปิดเรียนเตรียมสอบ  97 โรงเรียน

-ปทุมธานี โรงเรียนในความดูแล 192 โรงเรียน ปิดเรียน 19 โรงเรียน นักเรียนได้รับผลกระทบ 12,225 คน เปิดเรียนเตรียมสอบ  100 โรงเรียน

-สมุทรปราการ โรงเรียนในความดูแล 168 โรงเรียน ปิดเรียน 110 โรงเรียน นักเรียนได้รับผลกระทบ 79,842 คน เปิดเรียนเตรียมสอบ 143 โรงเรียน

-นครปฐม โรงเรียนในความดูแล 303 โรงเรียน ปิดเรียน 165 โรงเรียน นักเรียนได้ผลกระทบ 57,818 คน เปิดเรียนเตรียมสอบ  165 โรงเรียน

-สมุทรสาคร โรงเรียนในความดูแล 114 โรงเรียน ปิดเรียน 110 โรงเรียน นักเรียนได้รับผลกระทบ 52,290 คน เปิดเรียนเตรียมสอบ  83 โรงเรียน

ซึ่งการปิดโรงเรียนถือเป็นมาตรการเร่งด่วน เพื่อดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน และช่วยลดปริมาณจำนวนรถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนน แต่ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรหลักของ ศธ.โดยจะมีการหารือในช่วงเช้าของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวันต่อวัน และจะเร่งประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน