ปภ.เตือน 6 จังหวัดภาคเหนือ อากาศเริ่มมีผลกระทบสุขภาพ

09 มี.ค. 2562 เวลา 7:09 น.

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่น่าน เกิดไฟไหม้ป่ากว่า 100 ไร่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.๑๗ (นาหมื่น) พร้อมด้วยปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา ดำเนินการควบคุมไฟป่าตามที่ได้รับแจ้ง ในเขตป่าสงวนฯป่าน้ำน่านฝังตะวันออกตอนใต้ บ้านหลับเมินพรวน ตำบลจอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน โดยไฟลุกไหม้ป่าประมาณ ๑๕๐ไร่ ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่น่าน เกิดไฟไหม้ป่ากว่า 100 ไร่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว

ขณะเดียวกันค่าพีเอ็ม2.5 ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอเมืองวัดได้สูงถึง 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่น่าน เกิดไฟไหม้ป่ากว่า 100 ไร่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว

ส่วนที่ จ. เชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมสถานการณ์พบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-6 มี.ค. จำนวน 8 จุด ได้แก่ อ.เทิง 1 จุด อ.แม่ฟ้าหลวง 5 จุด อ.เวียงป่าเป้า 1 จุด และอ.พาน 1 จุด ซึ่งเชื่อได้ว่าเกิดจากการจุดไฟจากผู้ที่ลักลอบหาของป่าและเผาเพื่อเอาพื้นที่ทำการเกษตรโดยมีนายอำเภอและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมชี้แจงสาเหตุที่และการแก้ไข

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่น่าน เกิดไฟไหม้ป่ากว่า 100 ไร่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว

โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้แจ้งความดำเนินคดีในทันที ตามความผิดมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี และปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท โดยไม่รอลงอาญา ขณะเดียวกันได้กำชับให้แต่ละพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและขอให้งดเผาในช่วงที่ห้ามเผา และจัดเวรยามลาดตระเวณตามพื้นที่

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่น่าน เกิดไฟไหม้ป่ากว่า 100 ไร่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้เเล้ว

ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า พื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และพะเยา คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมทั้งได้ประสาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่