คมนาคม เตรียมรับมือประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนา ช่วงสงกรานต์

15 มี.ค. 2562 เวลา 0:10 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมความพร้อมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เน้นมาตรการ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ของกระทรวงคมนาคม เน้นการรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค” และพิจารณาร่างแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 มีเป้าหมาย อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ให้วิเคราะห์ถนนในความรับผิดชอบของ ทล. 71 เส้นทาง ทช. 40 เส้นทาง รวม 111 เส้นทาง กำหนดเป็นสายทางเฝ้าระวังจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงฯ ลดลงร้อยละ 10 ผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ไม่เสพสิ่งเสพติด ปริมาณแอลกอฮอร์ต้องเป็นศูนย์ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จากอุบัติเหตุบนทางด่วน ทางยกระดับดอนเมือง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมความพร้อมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เน้นมาตรการ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค”

ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลสถิติช่วงการหยุดของเทศกาลแต่ละปีที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้เหมาะสม และเริ่มจัดเก็บข้อมูลการใช้ความเร็วเพื่อนำเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับเทศกาลครั้งต่อไป และได้กำชับให้เข้มงวดมาตรการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นให้สอดคล้องตามการคาดการณ์ที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สถานที่ให้บริการ ห้องน้ำ ที่พักรอ ในทุกโหมดการเดินทางต้องเพียงพอและสะอาด