กสทช. หารือ “แผนเยียวยา” ทีวีดิจิทัล -โทรคมนาคม เร่งประมูล 5G

17 เม.ย. 2562 เวลา 7:51 น.

ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด

ล่าสุด คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เชิญผู้ประกอบการหารือถึงแผนดำเนินมาตรการเยียวยา พร้อมกับแนวทางการประมูล 5จี ซึ่งกสทช.อยากให้มีการดำเนินการได้ในปี 2562 นี้

โดยนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล กล่าวว่า  กสทช.ได้เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเข้าหารือร่วมกันในที่ 17 เม.ย.62 เพื่อรับฟังรายละเอียดมาตรการเยียวยา ตนคาดว่า อาจจะมีผู้ประกอบการบางรายขอคืนใบอนุญาต หรืออาจเดินหน้าดำเนินธุรกิจต่อ เนื่องจากการยกเว้นค่าประมูล 2 งวด งวดที่ 5 และ 6 รวมกัน เป็นเงิน 16,000 ล้านบาทให้แก่ทีวีดิจิทัล 23 ช่อง ขณะเดียวกันก็จะรับผิดชอบภาระการจ่ายเงินค่ามัคและมัสแครี่ให้แก่ทุกช่องด้วย สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง

ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด ภายหลัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และโทรคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหา ขาดทุนอย่างหนัก ด้วยการเปิดให้คืนใบอนุญาต ทั้งยกเว้น การชำระค่างวดประมูลใบอนุญาตในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมกว่า 13,622 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด