เที่ยงนี้การรถไฟ แจกข้าวกล่องฟรี...! แก่ ปชช. - จนท. ที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

04 พ.ค. 2562 เวลา 3:47 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก

การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อมูล และความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระปฐมบรมราชโองการ 9 รัชกาล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2562 ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมโรงทานอิ่มอุ่น แจกอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ จะเริ่มกิจกรรมฯ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ สถานีกรุงเทพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก

ในส่วนของภูมิภาค การรถไฟฯ จัดกิจกรรมร้อยรวมใจทำความดีเพื่อสังคม โดยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ป้ายสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ จำนวน 199 แห่ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีกด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก