เน้นๆ “6 พื้นที่สาธารณะ” กทม.พุ่งเป้า “เขตปลอดบุหรี่ต้นแบบ”

30 พ.ค. 2562 เวลา 23:51 น.

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า "บุหรี่เผาปอด : Tobacco burns your lungs"

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ และรณรงค์เนื่องในวัน 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2562 ตามประเด็นการรณรงค์ "Tobacco burns your Lungs" หรือ "บุหรี่เผาปอด" โดยสำนักอนามัย ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

ในปี 2562 มีพื้นที่ต้นแบบในการจ้ดพื้นที่ปลอดบุหรี่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เขตจตุจักร

ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง

ตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

ถนนสีลม เขตบางรัก

ตลาดนัดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี 

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

ทั้งนี้ ยังมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง โรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนตั้งพรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยโรคลมหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรม ‘ลมวิเศษ’ กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและผู้แทนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของ 4 โรคร้ายทำลายปอด นั่นคือ ภูมิแพ้ วัณโรค ถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด การสูบบุหรี่จึงไม่ต่างอะไรกับการเผาปอด  ไม่ใช่แค่จากบุหรี่ธรรมดา รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย เมื่อสูบจะมีผลกระทบต่อร่างกาย ตั้งแต่ระบบการหายใจส่วนต้น หลอดลม ไปจนถึงถุงลมปอด ทุกครั้งที่จุดบุหรี่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความร้อน และสารพิษ ในบุหรี่ดั้งเดิม ความร้อนที่ผ่านเข้าไปที่หลอดลมจนถึงถุงลมของผู้สูบ มีสูงถึง 600 องศาเซลเซียส เทียบกับ 6 เท่าของอุณหภูมิของน้ำเดือด สามารถเผาทำลายเซลล์ได้ ตั้งแต่เยื่อบุลมหายใจ จากบริเวณหลอดลม จนถึงเซลล์เยื่อบุผนังถุงลม โดยเฉพาะเซลล์เยื่อบุผนังถุงลมภายในปอด ที่ผนังของถุงลมแต่ละใบภายในปวดจะยึดโยงกันอยู่ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผนังของถุงลมอันใดอันหนึ่งฉีกขาดหรือถูกทำลายโดยความร้อน ก็จะส่งผลให้เครือข่ายของถุงลมถูกทำลายลงมากขึ้นเรื่อยๆ โรคถุงลมโป่งพองในผู้ที่สูบบุหรี่จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เอง”

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

รศ.นพ.สุทัศน์ มีการสำรวจตัวเลขผู้สูบบุหรี่ ปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่มาก 10.7 ล้านคน เป็นเยาวชนถึง 1,471,584 คน มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มติดบุหรี่ คือ 18.14 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักว่า สูบบุหรี่สามารถคร่าชีวิตไปก่อนวัยอันควร  ตนคลุกคลีกับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองมายาวนาน เป็นโรคร้ายแรงหนึ่งที่ผู้สูบบุหรี่ต้องเผชิญ ปัจจุบันก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านนี้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องรับมือในรูปแบบที่เท่าทัน ทุกวันนี้ มีคนไข้ในกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่าล้านคน ขณะที่แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคปอดนั้นมีจำนวนไม่มาก และแพทย์ที่มีอยู่ก็อาจมีเวลาในการดูแลคนไข้ในแง่มุมต่างๆ ไม่ได้อย่างเต็มที่ โอกาสในการให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคจึงมีน้อย ด้วยเหตุนี้เราจึงก่อตั้งชมรมลมวิเศษขึ้น

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

สำหรับ "วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม?(World No Tobacco Day) ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ รวมทั้งให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ในปี 2562 นี้ มีคำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด