มข.แจง หนุ่มปลอมวุฒิ 11 ปี ถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2 คาดปลอมเอกสารเอง

29 ส.ค. 2562 เวลา 12:26 น.

มข.แจง หนุ่มเมืองเลย ปลอมวุฒิพยาบาลถูกรีไทน์ตั้งแต่ปี 2 ยืนยันระบบตรวจสอบเอกสารของนักศึกษามีความปลอดภัยสูง ปลอมแปลงจากภายในได้ยาก

กรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจสอบประวัติการศึกษานายโกวิท อินทสอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลปากชม พบว่า ไม่จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลอมวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มานาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62 ที่ห้องประชุม อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวว่า นายโกวิท เคยเป็นนักศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 46-47 แต่เรียนไม่จบถูกส่งออกช่วงปี 2 เนื่องจากเกรดเฉลี่ย 1.60 ไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ ต้องส่งชื่อออก หลังจากที่นักศึกษารายนี้ออกไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ตามต่อ ส่วนเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้น มีเอกสารปริญญาบัตร และผลการเรียน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้สมัครงาน

“สำหรับประเด็นที่ตั้งคำถามว่าโอกาสที่เอกสารจะปลอมแปลงจากภายในนั้น ขอชี้แจงว่า เป็นไปได้ยาก เพราะการปลอมแปลงเอกสารในปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย เหมือนจริง จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัยต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการป้องกันข้อมูล ซึ่งมีทั้งการใช้กระดาษที่มีลายน้ำ การใช้คิวอาร์โค้ท ตรวจสอบว่านักศึกษารายนี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงหรือไม่ ติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานสูง จึงทำให้การปลอมแปลงจากภายในมหาวิทยาลัยทำได้ยาก” รศ.ดร. ไมตรี กล่าว

ด้านรศ.นพ.ชาญชัย กล่าวว่า สำหรับการปลอมแปลงเอกสารนั้น ไม่สามารถห้ามใครได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หากไม่แน่ใจ สงสัยว่าบุคลากรที่รับเข้ามาทำงาน จะใช้เอกสารปริญญา ผลการศึกษาว่าจริงหรือปลอมให้ส่งข้อมูลมาทางมหาวิทยาลัย ที่สามารถทราบผลได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ซึ่งกลุ่มที่เป็นวิชาชีพนั้นมาตรฐานทั้งแพทย์ พยาบาลที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาล จะบังคับให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ บังคับให้มีการตรวจสอบใบปริญญา ทุกวันนี้ มข.ต้องยืนยันหลักฐานให้กับนายจ้างอยู่แล้ว สำหรับหน่วยงานที่มีข้อสงสัยสามารถเข้าใช้บริการตรวจสอบใบปริญญาบัตรได้ ทางมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด