"โพดุล" ตามด้วย "ดาจิกิ" น้ำตกผาหลวงน้ำทะลัก ปิดอุทยานชั่วคราว [คลิป]

03 ก.ย. 2562 เวลา 6:01 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (3 ก.ย. 62) นายโยธิน ครองยุทธ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกผาหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานน้ำตกผาหลวงเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมจากพายุโชนร้อน "โพดุล" และพายุระดับ ๓ "ดาจิกิ" ทำให้มีกระแสน้ำหลากรุนแรงผิดปกติ ดังนั้น เพื่อความปลอดภ้ของนักท่องเที่ยว ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ จึงขอปิดการเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกผาหลวงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th