โคราชพบโรคใบด่างมันสำปะหลังกว่า 6,000 ไร่สั่งเป็นพื้นที่ระบาดทั้งจังหวัด

04 ก.ย. 2562 เวลา 3:13 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากสถาการณ์โรคใบด่างซึ่งระบาดไปทั่วในเขตพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ได้พบว่าบางไร่ได้มีการระบาดของใบด่างซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเกษตรกรไร่มันสำปะหลังเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดด้วยนโยบายของนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเขตพื้นที่ควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังทั้งจังหวัดโดยได้ควบคุมการชนย้ายต้นพันธุ์เข้า-ออกในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดการติดต่อโรคระบาดใบด่างมันสำปะหลังในครั้งนี้ด้วย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายศารุมย์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการระบาด ของโรคใบด่างในมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้ตรวจพบแล้ว กว่า 6,000 ไร่ ใน 7 อำเภอของจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังไปยังพื้นที่อื่น จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงออกประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา ทั้งจังหวัด เป็นเขตควบคุมห้ามขนย้ายต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้า-ออกในจังหวัด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มการขนย้ายท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ต้องการจะขนย้าย ก่อนเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบ ว่าพื้นที่ที่ขอทำการขนย้าย เข้า ออก นั้น อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังหรือไม่ ซึ่งหากเป็นพื้นที่ควบคุมจะไม่มีการอนุญาตให้มีการขนย้ายต้นพันธุ์มันสำปะหลังทุกกรณี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด