กาฬสินธุ์ปักธงแดงเตือนแม่น้ำชีเพิ่มสูงเข้าสู่ระดับวิกฤติ

06 ก.ย. 2562 เวลา 3:46 น.

กาฬสินธุ์ปักธงแดงเตือนแม่น้ำชีเข้าสู่ระดับวิกฤติ หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนลำปาวน้ำยังไหลเข้าอ่างเฉลี่ยวันละ 60-80 ล้าน ลบ.ม.ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,259 ล้าน ลบ.ม.หรือ 63 เปอร์เซ็นต์ โชคดีก่อนหน้านี้ประสบภัยแล้งและยังได้รับน้ำได้อีกว่า 720 ล้าน ลบ.ม.และยังไม่ได้ระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ได้รับผลกระทบกว่า 1,500 ครัวเรือนที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่และอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนล้นและระบายลงมาเริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันยังมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังบางส่วน โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนที่ในที่ต่ำและติดลำน้ำปาว ซึ่งกำลังเข้าสู่การฟื้นฟูสถานที่ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางน้ำ โดยมวลน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่สะสม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีน้ำรวมอยู่กว่า 120 ล้านลบ.ม.ซึ่งกระจายทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และอ.ร่องคำ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำปาวยังคงมีระดับสูง นอกจากนี้โดยมวลน้ำทั้งหมดจะไหลไปรวมกันยังพื้นที่ต่ำท้ายน้ำ โดยเฉพาะ อ.กมลาไสย อ.ฆ้อง และสิ้นสุดที่ อ.ร่องคำ ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชี ซึ่งทำให้มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปาวและอยู่ในพื้นที่ต่ำได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ อ.เมือง และ อ.กมลาไสย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และ อ.ร่องคำถูกน้ำเอ่อท่วมเป็นบริเวณกว้าง

กาฬสินธุ์ปักธงแดงเตือนแม่น้ำชีเข้าสู่ระดับวิกฤติ หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนลำปาวน้ำยังไหลเข้าอ่างเฉลี่ยวันละ 60-80 ล้าน ลบ.ม.ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,259 ล้าน ลบ.ม.หรือ 63 เปอร์เซ็นต์ โชคดีก่อนหน้านี้ประสบภัยแล้งและยังได้รับน้ำได้อีกว่า 720 ล้าน ลบ.ม.และยังไม่ได้ระบายน้ำ

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในแม่น้ำชี โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องปักธงแดงเป็นสัญญาณเตือนระดับน้ำวิกฤติ โดยนายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ระบุว่า ขณะนี้ระดับน้ำชีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 เซนติเมตร ระดับน้ำหน้าและท้ายเขื่อนในช่วงเช้าอยู่ที่ 139.42 ม.รทก.จากระดับน้ำกักเก็บปกติ 137 ม.รทก.ซึ่งใกล้เข้าสู่ระดับน้ำสูงสุดในปี 2554 ที่มีระดับน้ำอยู่ที่ 141.03 ม.รทก.ระบายน้ำผ่านเขื่อน 841.56 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 72 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ระดับวิกฤติขั้นต้น เจ้าหน้าที่ต้องปักธงแดงเป็นสัญญาณเตือนระดับน้ำวิกฤติไว้ที่ฝายวังยาง เนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์จำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ตอนท้าย โดยเฉพาะ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และอุบลราชธานีมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำชีเพิ่มสูงและหนุนน้ำด้านบนไว้ทำให้ไหลค่อนข้างช้า ซึ่งทางเขื่อนวังยางได้ยกแขวนประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน อย่างไรก็ตามแม้ระดับจะเพิ่มสูงเข้าสู่ระดับวิกฤติขั้นต้นตามเกณฑ์ แต่ภาพรวมในพื้นที่ยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ อีกทั้งน้ำได้เอ่อกระจายไปตามทุ่งนาทำให้ระดับน้ำทรงตัว ประกอบกับ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำปาวปริมาณน้ำยังไม่มากนักและยังไม่ระบาย ซึ่งขณะนี้มีเพียงน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำชี แต่ยังห่างจากพนังกั้นชั้นในอยู่อีกมาก

กาฬสินธุ์ปักธงแดงเตือนแม่น้ำชีเข้าสู่ระดับวิกฤติ หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนลำปาวน้ำยังไหลเข้าอ่างเฉลี่ยวันละ 60-80 ล้าน ลบ.ม.ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,259 ล้าน ลบ.ม.หรือ 63 เปอร์เซ็นต์ โชคดีก่อนหน้านี้ประสบภัยแล้งและยังได้รับน้ำได้อีกว่า 720 ล้าน ลบ.ม.และยังไม่ได้ระบายน้ำ

ส่วนสถานการณ์เขื่อนลำปาวน้ำยังไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 60-80 ล้าน ลบ.ม.ล่าสุดมีน้ำไหลเข้า 83 ล้าน ลบ.ม.และตลอดช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,259 ล้าน ลบ.ม.หรือ 63 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโชคดีที่ก่อนหน้านี้เขื่อนลำปาวประสบภัยแล้งมีปริมาณน้ำในอ่างเพียง 400 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ในช่วงพายุฝนตกหนักสามารถรับน้ำได้จำนวนมากช่วยป้องกันน้ำท่วมในช่วงดังกล่าว และขณะนี้ยังได้รับน้ำได้อีกว่า 720 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังปิดบานประตูและยังไม่ได้ระบายน้ำ

กาฬสินธุ์ปักธงแดงเตือนแม่น้ำชีเข้าสู่ระดับวิกฤติ หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เขื่อนลำปาวน้ำยังไหลเข้าอ่างเฉลี่ยวันละ 60-80 ล้าน ลบ.ม.ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,259 ล้าน ลบ.ม.หรือ 63 เปอร์เซ็นต์ โชคดีก่อนหน้านี้ประสบภัยแล้งและยังได้รับน้ำได้อีกว่า 720 ล้าน ลบ.ม.และยังไม่ได้ระบายน้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด