เขื่อนพิมายเหลือน้ำ10เปอร์เซ็นต์ ชาวนาโคราชเดือดร้อน

07 ก.ย. 2562 เวลา 3:49 น.

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เขื่อนพิมาย โคราช เหลือน้ำไม่ถึง 10 % ชาวนาท้ายเขื่อนยังคงเดือดร้อน หวั่นไม่มีน้ำใช้ช่วงฤดูแล้งที่จะถึง

นครราชสีมา-วันนี้ (7 กันยายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลของพายุโพดุลส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคอีสาน มีฝนตกหนักจนถึงหนักมาก ทำให้หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย แต่ขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ที่เคยประสบภัยแล้งทิ้งช่วง กลับมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น มีน้ำเติมเข้าเขื่อนและพืชผลเกษตรเริ่มฟื้นตัว ยกเว้นที่เขื่อนพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่รองรับน้ำเขื่อนสุดท้ายของชาวโคราช กลับพบว่า มีฝนตกเหนือเขื่อนน้อยมาก ทำให้เหลือปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายไม่ถึง 10 %ของความจุกักเก็บ

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เขื่อนพิมาย โคราช เหลือน้ำไม่ถึง 10 % ชาวนาท้ายเขื่อนยังคงเดือดร้อน หวั่นไม่มีน้ำใช้ช่วงฤดูแล้งที่จะถึง

ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จึงไม่สามารถเปิดบานระบายเพื่อปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรในเขตชลประทาน ปลูกข้าวนาปีจำนวน 2 หมื่นไร่ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายยังคงต่ำกว่าบานประตูระบายน้ำของเขื่อน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย จะล้นบานประตูเขื่อน เพราะเขื่อนพิมายเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา แต่มาในปีนี้ ปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพิมาย โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำ ยังคงได้รับความเดือดร้อน หวั่นไม่มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งในปีหน้า

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เขื่อนพิมาย โคราช เหลือน้ำไม่ถึง 10 % ชาวนาท้ายเขื่อนยังคงเดือดร้อน หวั่นไม่มีน้ำใช้ช่วงฤดูแล้งที่จะถึง