ใต้ค่าฝุ่นพิษพุ่ง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงออกกำลัง ลดกิจกรรมการแจ้ง

08 ก.ย. 2562 เวลา 9:32 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (8 ก.ย. 62) ค่าปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้โดย เฉพาะ จ. สงขลา และ จ.สตูล อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพและมีค่าเกินค่ามาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง PM2.5 ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากสถานีวิจัย ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบค่า PM2.5 อยู่ในช่วง 49-86 ไมโครกรัม/ลบ.ม. สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ สถานี อ. หาดใหญ่ เท่ากับ 57 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (ณ เวลา 12:00 น.)

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากผลการจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศจากแหล่งกำเนิดแบบย้อนกลับ (Backward Trajectory) เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมงย้อนหลัง โดยโปรแกรม HYSPLIT4 จาก NOAA แสดงให้เห็นผลจากทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัด อ้อมภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซีย มาเข้าสู่พื้นที่่ จ. สตูล และ จ. สงขลา โดยตรง และหอบฝุ่นควันบางส่วนจากฝั่งตะวันออกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ทำให้ค่า PM2.5 ทั้ง 2 จังหวัดมีค่าขึ้นสูง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

แต่อย่างไรก็ตามจากพยากรณ์อากาศในวันนี้ พบว่าภาคใต้จะมีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ตอนล่างบรรเทาลง

ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าความเข้มข้น PM2.5 ได้จากสถานีวิจัยตรวจวัดค่าฝุ่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ อ.เทพา และ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 5 สถานี ได้ที่ http://airsouth.things.in.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้านกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า เหตุดังกล่าวทำให้บางพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์