ประกาศ! เตือน 7 จังหวัด เขื่อนเจ้าพระยา เตรียมเพิ่มระบายน้ำ 900 ถึง 1200 ลบ.ม./วินาที

08 ก.ย. 2562 เวลา 10:52 น.

สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับ 3 หลังเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำ 900ถึง 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขอให้ประชาชนอยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด (อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี) เรื่องสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 3 เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักกระจายบริเวณจังหวัดตาก ,แพร่ ,ลำปาง ,สุโขทัย ,อุตรดิตถ์ ,พิษณุโลก และพิจิตร

ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ชลประทานและพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีฝนตกกระจาย ซึ่งได้แบ่งระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งได้อย่างเต็มที่แล้ว และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 10-13 กันยายน 2562 ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุ่มทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มทำให้ปริมาณน้ำไหลจากพื้นที่ตอนบนจะสะสมมากขึ้นอีก

สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับ 3 หลังเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำ  900ถึง 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขอให้ประชาชนอยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ

โดยปัจจุบัน ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่1,507 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.73 เมตร (รทก.) มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่10.57 เมตร (รทก.) และมีปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 900 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าในระยะต่อจากนี้ไป

สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับ 3 หลังเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำ  900ถึง 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขอให้ประชาชนอยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จะควบคุมอยู่ในเกณฑ์ประมาณระหว่าง 900-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30-80 เซนติเมตร ปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ 12 ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับ 3 หลังเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำ  900ถึง 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขอให้ประชาชนอยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ

กรมชลประทานได้ควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล ให้ระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงของแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด