ชาวปาย แก้ปัญหาน้ำแล้ง ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา สร้างฝายมีชีวิต

11 ก.ย. 2562 เวลา 2:17 น.

จากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วานนี้ (10 ก.ย.62) เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน 100 คน ทหาร ร.7 พัน 5 ทหาร ร้อย ร.1722 บ้านแพมกลาง ต.ช.ด. ที่ 336 และทหารพราน ร่วมกันก่อสร้างฝาย จำนวนกว่า 200 คน

จากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับการสร้างฝายดังกล่าว 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเป็นฝายชะลอน้ำในฤดูฝนและเพิ่มระดับน้ำใต้ดินในลำห้วย

จากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

2.เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำธาร ซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงและทำให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำดีขึ้น

จากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

3.เพื่อกักเก็บไว้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตร

จากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ชาวอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

4.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด