องค์กร Save BCC ชะลอจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

11 ก.ย. 2562 เวลา 9:09 น.

Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3

เนื้อหาระบุว่า...“ช่วงเวลาที่ผ่านมา “องค์กร Save BCC” ได้เสนอข้อเรียกร้องในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และ 2 ต่อประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มน.วิศาล มหชวโรจน์ และ รักษาการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยายน 2562 ตามลำดับ

Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเรียกร้องให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมแก่บุคลากรคนสำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าข้อเรียกร้องนั้นจะเป็นข้อเรียกร้องจาก ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือกระทั่งคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและสภาคริสตจักรในประเทศไทย กลับหลบเลี่ยงการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ และเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องที่ผ่านมาทั้งหมด อีกทั้งยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์จะแก้ไขความอยุติธรรมดังกล่าวให้ดีขึ้นแต่อย่างไร การกระทำดังกล่าวนั้นได้ทำลายความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ต่อกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและรักษาการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากสังคมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อย่างสิ้นเชิง

องค์กร Save BCC ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันมีความเห็นร่วมกัน ถึงการดำเนินการคัดค้าน และแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ซึ่งมี มน.วิศาล มหชวโรจน์ เป็นประธาน และมี ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ เป็นรักษาการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยจะชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ จนกว่าจะได้รับการตอบสนองหรือคำชี้แจงต่อข้อเรียกร้องทั้งหมด ตามแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และจะดำเนินการเคลื่อนไหวทุกๆ ช่องทาง เพื่อแสดงพลังและผลักดันข้อเรียกร้องของประชาคม BCC ต่อไป

ด้วยความรักในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คุณครู และลูกหลานนักเรียนปัจจุบันของพวกเรา”

Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3   Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3 Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3

Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3 Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3 Save BCC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะครูบางส่วน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3