พิจิตร น้ำสะสมท่วมบ้านไดชุมแสง-เส้นทางสัญจร

14 ก.ย. 2562 เวลา 3:55 น.

น้ำฝนสะสมและน้ำป่าไหลล้นคลองท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนน สะพานที่ใช้สัญจร ในเขตบ้านไดชุมแสง อำเภอเมืองพิจิตร ประชาชนต้องใช้เส้นทางอ้อมในหมู่บ้าน

วันนี้ ( 14 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำสะสมที่เกิดจากฝนที่ตกชุกก่อนหน้านี้และน้ำป่าที่ไหลจากเทือกเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ และเทือกเขาเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เอ่อท่วมคันคลองที่ไหลผ่านบ้านไดชุมแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร

น้ำที่มีปริมาณมากเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ซึ่งอยู่ในที่ลุ่มกว่า 20 หลังคาเรือน ระดับน้ำที่ท่วมสูงยังท่วมถนนคอนกรีต ทางเชื่อมระหว่างบ้านวังกรด กับบ้านไดชุมแสง ระดับท่วม 20-30 เซนติเมตรระยะทาง เกือบ 1 กิโลเมตร ประชาชนที่ใช้ถนนต้องขับรถผ่ากระแสน้ำท่วม อย่างลำบาก ขณะชาวบ้านต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน

สำหรับพื้นที่บ้านไดชุมแสงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และพิษณุโลกที่ไหลผ่านอำเภอสากเหล็กและอำเภอวังทรายพูน ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งปีนี้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาสะสมมีจำนวนมาก รวมถึงแม่น้ำน่านที่มีระดับสูง ทำให้การระบายน้ำไม่ดีเท่าที่ควรจนเป็นเหตุให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนน และพื้นที่ทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย