เมื่อเด็กไทยและเยาวชนทั่วโลกเดินขบวน เรียกร้องรัฐดูแลสภาพภูมิอากาศ

20 ก.ย. 2562 เวลา 7:42 น.

เยาวชนหลายร้อยคนเข้าร่วมเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Strike) ที่กรุงเทพ เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรม

วันนี้ (วันที่ 20 กันยายน) ซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติของประเทศไทย ชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่าร้อยคนจะเดินขบวนจากซอยอารีย์ 7 ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนหนึ่งของการเดินขบวนประท้วงเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ที่มีเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมหลายล้านคน ในตอนท้ายของการเดินขบวนจะมีการยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศรวมทั้งให้พันธะสัญญาว่าจะบรรลุเป้าหมายการกำจัดถ่านหิน และเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียน 50 % ในปีพ.ศ.2568 และ 100% ในปีพ.ศ. 2573

เยาวชนหลายร้อยคนเข้าร่วมเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Strike) ที่กรุงเทพ เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรม

นันทิชา โอเจริญชัย ผู้ประสานงาน Climate Strike Thailand เผยว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเราได้เห็นผลกระทบรายวันในเหตุการณ์อุทกภัยและภัยแล้งร้ายแรงเมื่อเร็วๆ นี้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำและอาหารขึ้น

“การเดินขบวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการลงมือปฎิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน ขณะที่ผู้ปล่อยมลพิษต้องมีความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของเยาวชนในอนาคต"

เยาวชนหลายร้อยคนเข้าร่วมเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Strike) ที่กรุงเทพ เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรม

ระหว่างเดินขบวนผู้ประท้วงถือป้ายรณรงค์ข้อความต่างๆ แต่งตัวหลากสีสัน  ร้องเพลงและเล่นดนตรี นอกจากนั้นยังมีการแสดงแกล้งตาย ที่ผู้เดินขบวนนอนบนพื้นและทำท่าแกล้งตาย ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของผลกระทบร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

เยาวชนทั่วโลกจะเดินขบวนประท้วงระหว่างวันที่ 20-27 กันยายนนี้ รวมทั้งการเดินขบวนที่เชียงใหม่วันที่ 27 กันยายน เพื่อกดดันภาคเอกชนและรัฐบาลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วและทันทีทันใดตามข้อตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายที่จะคงอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะภัยที่มิอาจหวนกลับคืนสภาพเดิมได้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์

เยาวชนหลายร้อยคนเข้าร่วมเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก (Global Climate Strike) ที่กรุงเทพ เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นธรรม

การเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศได้รับแรงบันดาลใจจากเกรต้า ธันเบิร์ก เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เพิ่งได้รับรางวัล Ambassador of Conscience Award ประจำปี 2562 จากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยผู้นำเยาวชนในระดับท้องถิ่นกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งชุมชนพื้นเมืองและกระบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับประเทศไทยมีการจัดกิจกรรม Climate Strike Thailand มาแล้วสองครั้ง คือเมื่อเดือนมีนาคมและพฤษภาคมที่ผ่านมา