"พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์" อดีตองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม

21 ก.ย. 2562 เวลา 8:48 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อเช้าวันนี้(21ก.ย.) เวลา 07.25 น. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยในวันที่ 22 ก.ย.นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรฯ และพระราชทานสวดพระอภิธรรม 7 วัน มีบำเพ็ญกุศล 50 วัน และ 100 วัน และรอพระราชทานเพลิงต่อไป

สำหรับ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2469 เป็นชาว อ.ทุ่งคา จ.ภูเก็ต (อ.เมืองภูเก็ตปัจจุบัน) เป็นบุตรของ หลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ปี 2484) มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ปี 2486) ได้รับการประดับยศว่าที่ร้อยตรี จากโรงเรียนนายทหารสารวัตร (ปี 2488) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2490) วิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 13 (ปี 2502) และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 20 (ปี 2520)

รับราชการสังกัดกรมทหารสื่อสาร (ปี 2492-2503) ได้รับยศสูงสุดเป็นนาวาอากาศตรี ก่อนลาออกจากราชการเข้าทำงานที่การไฟฟ้ายันฮี (ปัจจุบันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ระหว่างเดือน พ.ค. 2528 ถึงเดือน ก.ย. 2530 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2530 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2559 นอกจากนี้ ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลอากาศตรี" และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลอากาศเอก" เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเดือน พ.ค. 2550

พล.อ.อ.กำธน ดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีต เช่น กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล (ปี 2530-2559), กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙, ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙, ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง, รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ได้แก่ ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ปี 2539, มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2532, มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2531, ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.ว.) ปี 2524, เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ 2 (ภ.ป.ร.2) ปี 2534

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ นายไกรภพ สินธวานนท์ นางกุณฑลี แก้วจินดา และ น.ส.กชกร สินธวานนท์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด