กระบี่ เตือน รพ. ชุมชนรับมือปัญหาหมอกควัน หวั่นกระทบประชาชนในพื้นที่

23 ก.ย. 2562 เวลา 4:20 น.

ผวจ.กระบี่ เตือนประชาชน ระวังสุขภาพ และอันตรายจากการสัญจร เปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังพบหมอกควันจากอินโด เริ่มกระทบกระบี่บางส่วน ขณะที่ สสจ.กระบี่ สั่งการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้ง 8 อำเภอ รับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย พัดปกคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ท้องฟ้ามือสนิท

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากกรณีที่ได้เกิด หมอกควันที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย กระแสลมพัดพาเข้ามายัง หลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดกระบี่ที่ได้รับผลกระทบแล้วบางส่วน ทั้งด้านคุณภาพอากาศ สุขภาพของประชาชน และทัศนวิสัยในการเดินทาง การใช้รถใช้ถนน ดังนั้น จังหวัดกระบี่ จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษต้องเพิ่มความเข้มในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง และถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้ำอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้น ไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ผวจ.กระบี่ เตือนประชาชน ระวังสุขภาพ และอันตรายจากการสัญจร เปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังพบหมอกควันจากอินโด เริ่มกระทบกระบี่บางส่วน ขณะที่ สสจ.กระบี่ สั่งการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้ง 8 อำเภอ รับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย พัดปกคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ท้องฟ้ามือสนิท

สำหรับ ประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจร โดยพาหนะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นน้อยลง ขอให้รถทุกคันเปิดไฟหน้ารถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วย และได้มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้ง ส่วนราชการ อำเภอ อปท. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือน ปชช.ให้รีบทราบและมีความระมัดระวัง

ผวจ.กระบี่ เตือนประชาชน ระวังสุขภาพ และอันตรายจากการสัญจร เปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังพบหมอกควันจากอินโด เริ่มกระทบกระบี่บางส่วน ขณะที่ สสจ.กระบี่ สั่งการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้ง 8 อำเภอ รับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย พัดปกคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ท้องฟ้ามือสนิท

อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ประสานงานกับ กรมควบคุมมลพิษ แจ้งข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( มอ. หาดใหญ่) ได้ ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ที่ จ.กระบี่ แล้ว 1 ตัว หากทราบค่าจากการเก็บข้อมูล จะรายงานให้ทราบ เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ผวจ.กระบี่ เตือนประชาชน ระวังสุขภาพ และอันตรายจากการสัญจร เปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังพบหมอกควันจากอินโด เริ่มกระทบกระบี่บางส่วน ขณะที่ สสจ.กระบี่ สั่งการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้ง 8 อำเภอ รับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย พัดปกคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ท้องฟ้ามือสนิท

ขณะที่ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ไม่มีสถานีวัดคุณภาพอากาศ จึงต้องเทียบเคียงข้อมูล จาก จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจาก จังหวัดตรัง พบว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุภาพของประชาชน กลุ่มเสี่ยง ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ผวจ.กระบี่ เตือนประชาชน ระวังสุขภาพ และอันตรายจากการสัญจร เปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังพบหมอกควันจากอินโด เริ่มกระทบกระบี่บางส่วน ขณะที่ สสจ.กระบี่ สั่งการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้ง 8 อำเภอ รับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย พัดปกคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ท้องฟ้ามือสนิท

โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง เตรียมพร้อมรับมือ ออกให้คำแนะนำประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้แจกจ่ายประชาชน รวม กว่า 1 หมื่นชิ้น หากไม่เพียงพอ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้งบประมาณฉุกเฉิน จัดซื้อเพิ่มเติม ได้ และได้ขอสนับสนุนเครื่องวัดคุณภาพอากาศ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำมาติดตั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผวจ.กระบี่ เตือนประชาชน ระวังสุขภาพ และอันตรายจากการสัญจร เปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังพบหมอกควันจากอินโด เริ่มกระทบกระบี่บางส่วน ขณะที่ สสจ.กระบี่ สั่งการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้ง 8 อำเภอ รับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย พัดปกคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ขณะที่ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่ท้องฟ้ามือสนิท