รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

23 ก.ย. 2562 เวลา 8:11 น.

ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและ มอบถุงยังชีพช่วย ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสว่างวีระวงศ์

วันนี้ ( 23 ก.ย.62) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยชมรมชาวใต้ จากกรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ประชาชนชาวอำเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งประสบอุทกภัยนำท่วม จากพายุโซนร้อนโพดลและดาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากผลกระทบพายุ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมจำนวน 25 หมู่บ้าน 584 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 12,672 ไร่ บ่อปลา จำนวน 30 บ่อ กระชังปลา 519 กระชัง

ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและ มอบถุงยังชีพช่วย ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสว่างวีระวงศ์

ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้เริ่มคลี่คลายตามลำดับ คงมีหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ และต้องให้ความช่วยเหลือ 1 แห่งคือ บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าข้าง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ราบลุ่มติดแม่น้ำมูล ถูกน้ำท่วมขังทั้งหมู่บ้านจำนวน 63 ครัวเรือน ราษฎร 210 คน

ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและ มอบถุงยังชีพช่วย ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสว่างวีระวงศ์

ส่วนด้านการให้ความช่วยเหลืออำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ราษฎรจำนวน 1 ศูนย์ จำนวน 63 ครัวเรือน ณ บ้านทำช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อบลราชธานี

ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและ มอบถุงยังชีพช่วย ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสว่างวีระวงศ์