มท. เตรียมแจกพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง-ราชินี ให้ประชาชนทั่วประเทศ

24 ก.ย. 2562 เวลา 11:12 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (24 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี  ,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี  ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 รัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน รับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ซึ่ง “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เป็น 1 ใน 7 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ดังกล่าว และต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

ในการนี้ พลเอกอนุพงษ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการร่วมน้อมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ และนับจากนี้ ประชาชนทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ