"เชียงใหม่" ห้ามปล่อยโคมลอย 5 อำเภอติดเมือง เนื่องจากอยู่ในเขตปลอดภัยการบิน

25 ก.ย. 2562 เวลา 6:55 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (25 ก.ย. 62) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยมาตรา 33 วรรคสองบัญญัติว่า ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 ทั้งนี้ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่กิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ลงนามในหนังสือสั่งการถึงนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ได้ทราบพร้อมปฏิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอ ที่คาดว่าจะอยู่ในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ หากมีการออกใบอนุญาตไปแล้ว ให้อำเภอทำหนังสือประสานการตรวจสอบกับการท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่า สถานที่ขออนุญาตในพื้นที่นั้น เป็นเขตปลอดภัยทางเดินอากาศหรือไม่ หากเป็นเขตปลอดภัยทางเดินอากาศให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวทันที คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกตำบล, อำเภอหางดง ครอบคลุมทุกตำบล, อำเภอสารภี ครอบคลุม 4 ตำบลได้แก่ ต.ขัวมุง, ต.ดอนแก้ว, ต.ท่าวังตาล และ ต.หนองผึ้ง , อำเภอแม่ริม ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ต.ดอนแก้ว, ต.ริมใต้ และ ต.แม่สา, อำเภอสันทราย จำนวน 1 ตำบล คือ ต.หนองหาร

สำหรับพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกใบอนุญาตไปก่อนที่จะทราบเรื่อง พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ไปจำนวน 2 ราย รายละ 2,500 อัน คือที่บริเวณหมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ และที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้มีหนังสือ แจ้งยกเลิกการปล่อยโคมลอย กับผู้ขออนุญาตทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากฝ่าฝืนจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.กำหนดไว้ และหากเกิดอันตรายจากการดำเนินการ จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

ขณะที่นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เรื่องการอนุญาตปล่อยโคมลอย มองว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดจะได้รายได้จากต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาได้อนุญาตในจุดที่ขอเดิมอยู่ทุกปี และไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ว่าสามารถปล่อยโคมลอยในบริเวณ ลานเนินนุ่ม ต.ดอนแก้ว และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่ สา อ.แม่ริมได้หรือไม่ ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ทำการปล่อยโคมลอยเป็นประจำทุกปี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอท่าอากาศยานเชียงใหม่มีหนังสือตอบกลับมา จึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด