"การบินไทย" ทำการบินปกติ หลัง "สนามบินนาริตะ" เปิดบริการอีกครั้ง

13 ต.ค. 2562 เวลา 3:27 น.

การบินไทยทำการบินปกติ หลังท่าอากาศยานนาริตะ ประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม ของวันนี้

วันนี้ (13 ต.ค.62) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศทำการบินสู่โตเกียว (นาริตะ) หลังจากท่าอากาศยานนาริตะเปิดทำการเวลา 04.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562)

การบินไทยทำการบินปกติ หลังท่าอากาศยานนาริตะ ประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม ของวันนี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศปิดทำการชั่วคราวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 22.22 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งขนส่งผู้โดยสารตกค้างในเส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบิน ดังนี้

การบินไทยทำการบินปกติ หลังท่าอากาศยานนาริตะ ประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม ของวันนี้

1. เที่ยวบินทีจี 676 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ทำการบินเวลา 07.35 น. - 15.45 น.

2. เที่ยวบินทีจี 677 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ทำการบินเวลา 17.25 น. - 21.55 น.

3. เที่ยวบินทีจี 6769 เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ทำการบินเวลา 09.40 น. - 17.50 น.

4. เที่ยวบินทีจี 6779 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ทำการบินเวลา 19.30 น. - 23.59 น.

สำหรับเที่ยวบินทีจี 640, 641, 642 และ 643 บริษัทฯ จะประกาศเวลาทำการบินให้ทราบต่อไป โดยขอความกรุณาผู้โดยสารโปรดติดตามความคืบหน้าของเวลาทำการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา :