นักพฤกษศาสตร์ 12 ชาติทึ่ง! สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก

17 ต.ค. 2562 เวลา 1:49 น.

ต่างชาติทึ่ง สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ขณะเดินทางเข้าร่วมกับตัวแทน 12 ประเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปลงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019

สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับผู้ประกอบการสวน ผู้ประกอบการธุรกิจสวนพฤกษศาสตร์ นักธุรกิจที่ชื่นชอบต้นปรง รวมถึงนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์ต้นปรง ที่เดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปรงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019 จากประเทศต่าง ๆ รวม 12 ประเทศ

ต่างชาติทึ่ง สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ขณะเดินทางเข้าร่วมกับตัวแทน 12 ประเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปลงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019

ได้แก่ ตัวแทนจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย โปรตุเกส เนเธอแลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร และสเปน

ต่างชาติทึ่ง สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ขณะเดินทางเข้าร่วมกับตัวแทน 12 ประเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปลงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019

โดยกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2562 โดยหลังจากคณะทั้งหมดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ จะมีเดินทางไปศึกษาดูงานสายพันธุ์ต้นปรงในประเทศไทยในจังหวัดอื่นตามกำหนดการ

ต่างชาติทึ่ง สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ขณะเดินทางเข้าร่วมกับตัวแทน 12 ประเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปลงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ถือได้ว่ามีการรวบรวมสายพันธุ์ต้นปรงมากที่สุดในโลกรวมกว่า 343 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 355 สายพันธุ์ และมี 16 สายพันธุ์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่สามารถนำกลับมาเพาะและขยายสายพันธุ์ได้ใหม่

ต่างชาติทึ่ง สวนนงนุชพัทยามีสายพันธุ์ปรงมากที่สุดในโลก ขณะเดินทางเข้าร่วมกับตัวแทน 12 ประเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมปลงนานาชาติ Nongnooch Cycad Horticulture Workshop THAILAND 2019

โดยคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะเดินทางมาศึกษาแลก เปลี่ยนข้อมูลการเลี้ยงดู การเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้ว ยังเป็นส่งเสริมธุรกิจการเพาะพันธุ์ต้นปรงร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-“สวนนงนุช” ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทูต กระชับสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา

-สวนนงนุชพัทยาเปิดบ้านปันสุข 4 จังหวัดภาคกลางเที่ยวฟรีตลอดเดือน ต.ค.

-สวนนงนุชพัทยา เปิดให้พี่น้อง 4 จชต.เที่ยวฟรี ตลอด 3 เดือนเต็ม!

-สวนนงนุช เปิดตัวไดโนเสาร์กินเนื้อ-พร้อมให้ 2 จังหวัดเที่ยวฟรี 1 เดือน [คลิป]