ชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร ทวงสัญญาตอนหาเสียง ขอปรับราคา 1,000 บาทต่อตัน

21 ต.ค. 2562 เวลา 4:05 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (21 ต.ค. 60) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร รวมตัวกว่า 300 คน นำโดยนายเชี้ยงไล้ คล้ายท่าโรง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร เดินทางยื่นหนังสือ ให้แก่นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อผ่านไปยังรัฐบาลในการเรียกร้องช่วยเหลือราคาอ้อยที่ตกต่ำในขณะนี้

โดยขอให้รัฐบาล เข้ามาช่วยเหลือราคาอ้อยตกต่ำ จาก 670 บาทต่อตัน เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อตัน ณ ความหวาน 10 CCs เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยสัญญาประกาศกับชาวไร่อ้อยไว้ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายเชี้ยงไล้ คล้ายท่าโรง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร กล่าวว่า จากราคาปัจจุบันราคาอ้อยที่ตกต่ำในขณะนี้และเป็นปัญหาทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มจากราคาค่าปุ๋ย ค่ายา แต่ราคาอ้อย กลับมีราคาต่ำจนส่งผลให้เกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หากการเรียกร้องวันนี้ยังไม่เป็นผล ก็จะต้องประชุมร่วมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย เพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในการเรียกร้อง อย่างไรก็ตามอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากนั้น นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางลงมารับเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยเจรจาเตรียมประสานกับทางรัฐบาล เพื่อปรึกษา 3 ร่วมกับ 3 องค์กรหลัก ประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ซึ่งจะได้ร่วมกันประชุมหารือในการ แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะประสานเรื่องผ่านไปยังรัฐบาล พร้อมทั้ง จะมีการนัดเจรจาหารือกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรตัวแทนโรงงานและหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรที่เรียกร้อง ถึงปัญหาราคาอ้อยที่ตกต่ำ พร้อมจะหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งก็ทำให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวพึงพอใจถึงการที่หน่วยงานรัฐลงมาแก้ปัญหา จึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับเพื่อ หน่วยงานของรัฐนัดเจรจาประชุมกันอีกครั้งในเร็ววันนี้