สุดเจ๋ง! มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดชุดทดสอบไกโฟเซต-พาราควอต ตรวจความปลอดภัยเกษตรกรใช้ได้จริง

24 ต.ค. 2562 เวลา 8:35 น.

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นชุดตรวจสอบวัดสารพิษพาราควอต และไกโฟเซต ในน้ำ ผัก ผลไม้ เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค ใช้งานง่าย แม่นยำ และมีราคาถูกกว่าการนำไปใช้ทดสอบในห้องแลป

วันที่ 24 ต.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ และรศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ร่วมกันวิจัยคิดค้นชุดทดสอบพาราควอต และไกลโฟเซต สารเคมีกำจัดวัชพืช หรือยาฆ่าหญ้าที่เกษตรกรไทยนิยมใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ถึงแม้ว่าจะมีการแบนสารเคมี 3 ตัว แล้วก็ตาม

แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่า เกษตรกรจะยังมีการแอบนำมาใช้อยู่ ซึ่งการคิดค้นตรวจสอบสารพิษทั้งพาราควอตและไกลโฟเซตนั้น ถือว่าเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายและประหยัด เนื่องจากราคาถูกกว่าการตรวจในห้องแลปที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้ตรวจสอบสารพิษก่อนนำไปใช้หรือบริโภคได้

ผศ.ดร.วิภารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ทางคณะผู้วิจัยนั้นได้รับทุนการวิจัยตรวจสอบวัดค่าของยาฆ่าหญ้าพาราควอต เนื่องจากมีเกษตรกรทุกพื้นที่ใช้จำนวนมาก และส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกษตรกรในการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นชุดตรวจสอบวัดสารพิษพาราควอต และไกโฟเซต ในน้ำ ผัก ผลไม้  เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค ใช้งานง่าย แม่นยำ และมีราคาถูกกว่าการนำไปใช้ทดสอบในห้องแลป

ซึ่งการวิเคราะห์หาปริมาณสารพาราควอต โดยทั่วไปต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ ที่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สูง ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ตรวจสอบหาปริมาณสารพาราควอต ตกค้างในสิ่งแวดล้อมในระดับเบื้องต้นแบบคัดกรองและรวดเร็วได้ ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตแบบเทียบสีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาได้ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์สามารถทำได้อย่าง รวดเร็ว สามารถทราบปริมาณที่ปนเปื้อนโดยอ่านค่าจากแถบสีมาตรฐาน และนำไปใช้ตรวจวัดในภาคสนามได้

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นชุดตรวจสอบวัดสารพิษพาราควอต และไกโฟเซต ในน้ำ ผัก ผลไม้  เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค ใช้งานง่าย แม่นยำ และมีราคาถูกกว่าการนำไปใช้ทดสอบในห้องแลป

สำหรับชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตแบบเทียบแถบสีมาตรฐานประกอบด้วยสารทดสอบ 3 ชนิด แถบสีมาตรฐาน สำหรับเทียบหาปริมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ คู่มือการใช้ชุดทดสอบ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะบุคคล สามารถนำไปใช้ทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทตกค้างในระดับต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

โดยสามารถทราบผลการตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบได้มาก มีความถูกต้องแม่นยำในการหาปริมาณสารพาราควอต ในตัวอย่าง น้ำ ผัก และเมล็ดธัญพืช สามารถใช้ ทดสอบตัวอย่างได้ 480 ถึง 510 ตัวอย่าง

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นชุดตรวจสอบวัดสารพิษพาราควอต และไกโฟเซต ในน้ำ ผัก ผลไม้  เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค ใช้งานง่าย แม่นยำ และมีราคาถูกกว่าการนำไปใช้ทดสอบในห้องแลป

อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ทดสอบหาปริมาณพาราควอตในตัวอย่างน้ำ ผัก และเมล็ดธัญพืชได้ โดยใช้เวลาตรวจสอบ รวดเร็ว สามารถอ่านปริมาณความเข้มข้นได้จากแถบสีมาตรฐาน สามารถนำชุดทดสอบไปใช้ในภาคสนามได้แบบพกพาได้ ซึ่งขณะนี้ได้จดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ ชุดตรวจสอบไกลโฟเซต ก็ได้พัฒนาชุดตรวจสอบ ออกมาลักษณะเช่นเดียวกันกับชุดทดสอบพาราควอต แต่ชุดไกลโฟเซตนั้น สามารถตรวจสอบได้ละเอียดกว่า มีค่าถึง 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เกษตรกรก็สามารถนำไปใช้ได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งในชุดตรวจสอบพาราควอทนั้น จะมีอยู่ราคาที่ 1,000 บาท สามารถใช้ได้ 100 ครั้ง ขณะที่ไกลโพเซต สามารถใช้ได้ถึง 80 ครั้ง

โดยขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ติดต่อจะนำไปใช้เกษตรกรไปใช้ เพื่อป้องกันสารพิษ ได้อย่างง่าย ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้นำชุดทดสอบสารพาราควอท และชุดไกลโฟเซต วางจำหน่ายไว้ที่สหกรณ์บริการและส่งเสริมนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว หรือ ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ขัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 0 8147 46105, 0 5596 3427 ,e-mail: [email protected]

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นชุดตรวจสอบวัดสารพิษพาราควอต และไกโฟเซต ในน้ำ ผัก ผลไม้  เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค ใช้งานง่าย แม่นยำ และมีราคาถูกกว่าการนำไปใช้ทดสอบในห้องแลป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด