อดีตนายกรัฐมนตรีภูฏาน อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน นำพาความมั่งคั่งโชคดีช่วงเทศกาลปีใหม่

27 ต.ค. 2562 เวลา 2:34 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วานนี้ 26 ต.ค.62 มร.เชอริง ต๊อบเกย์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ประเทศภูฏาน และคณะ รวมทั้งผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ มาประกอบพิธีเจิมธงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา พร้อมลั่นกลองสะบัดชัย และเป่าแตรสังข์ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นสิริมงคล และความโชคดี เนื่องโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่ 2563

 

อดีตนายกรัฐมนตรีภูฏาน อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน นำพาความมั่งคั่งโชคดีช่วงเทศกาลปีใหม่

อดีตนายกรัฐมนตรีภูฏาน อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน นำพาความมั่งคั่งโชคดีช่วงเทศกาลปีใหม่

นายกัมพล เผยว่าการนำ “ธงมาตรา” มาประดับไว้ ณ ศาลาเทวดา ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะขอพรต่อ “ธงมนตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันจะนำมาซึ่งความผาสุกทั้งปวง ตลอดจน เป็นการเสริมดวงชะตา หนุนนำพาสิ่งอันเป็นมงคล ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้ดำเนินกิจการไปอย่างสำเร็จลุล่วง ตลอดปี พุทธศักราช 2562 และการก้วเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2563 อีกด้วย

สำหรับธงมนตรา มีความหมายเสมือน ม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ ,มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่าง ๆ อันได้แก่ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ,พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ,พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ ,พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ,พระโพธิสัตว์ อมิตายุต ,ท่านคุรุปัทมะสัมภวะ เทพแห่งความสงบ ,เทพเจ้าแห่งการลงโทษ ,มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA) ,เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์ ทั้งนี้ ผู้คนเชื่อว่า นำมาซึ่งความสุข อายุยืนยาว และความก้าวหน้ามาสู่ผู้ครอบครอง และบุคคลรอบตัว

อดีตนายกรัฐมนตรีภูฏาน อัญเชิญธงมนตรา 9 ผืน นำพาความมั่งคั่งโชคดีช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด