ส่อวิกฤติ! หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบ 50 ปี

30 ต.ค. 2562 เวลา 7:04 น.

ส่อวิกฤติ! หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบ 50 ปี จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะริมตลิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ต้องต่อท่อยาว เพื่อดูดน้ำโขงให้มาใช้ในการเกษตรหลายร้อยเมตร เพิ่มต้นทุนปลูกพืช ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน รายได้แค่พอใช้หนี้

วันนี้ 30 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ขณะนี้มีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีระดับต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี ล่าสุด วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่เพียง 1.22 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.02 เมตร

ส่อวิกฤติ! หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบ 50 ปี จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะริมตลิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ต้องต่อท่อยาว เพื่อดูดน้ำโขงให้มาใช้ในการเกษตรหลายร้อยเมตร เพิ่มต้นทุนปลูกพืช ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน รายได้แค่พอใช้หนี้

ซึ่งเมื่อเทียบกับระดับน้ำโขงในช่วงเดียวกันกับปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าระดับน้ำโขง ปีนี้ลดลงเร็วและมีระดับที่ต่ำกว่ามาก คือ มีระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 4.60 เมตร และเมื่อเทียบกับระดับน้ำโขงในช่วงเดียวกันกับสถิติระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปี ของศูนย์อุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ พบว่าระดับน้ำโขงปีนี้ต่ำกว่าระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปี ประมาณ 2.40 เมตร

ส่อวิกฤติ! หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบ 50 ปี จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะริมตลิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ต้องต่อท่อยาว เพื่อดูดน้ำโขงให้มาใช้ในการเกษตรหลายร้อยเมตร เพิ่มต้นทุนปลูกพืช ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน รายได้แค่พอใช้หนี้

จากระดับน้ำโขงที่ลดลงอย่างรวดเร็วและมีระดับที่ต่ำ ทำให้ปีนี้มีหาดทรายเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงหลายจุด ที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงในเขต ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีหาดทรายเกิดขึ้น จุดนี้ที่มีเกษตรกร ปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด เช่น พริก ข้าวโพด และมะเขือ มีเนื้อที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ เกษตรกรที่ทำการเกษตรกำลังได้รับความเดือนร้อน

ส่อวิกฤติ! หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบ 50 ปี จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะริมตลิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ต้องต่อท่อยาว เพื่อดูดน้ำโขงให้มาใช้ในการเกษตรหลายร้อยเมตร เพิ่มต้นทุนปลูกพืช ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน รายได้แค่พอใช้หนี้

เนื่องจากต้องต่อท่อลงไป เพื่อดูดน้ำโขงมาใช้ในการเกษตรยาวมากขึ้น ทำให้ต้องซื้อท่อเพิ่มเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร บางรายที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงไกลมาก ต้องต่อท่อยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเกษตรให้มากขึ้น

ส่อวิกฤติ! หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำในรอบ 50 ปี จนทำให้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะริมตลิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ต้องต่อท่อยาว เพื่อดูดน้ำโขงให้มาใช้ในการเกษตรหลายร้อยเมตร เพิ่มต้นทุนปลูกพืช ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน รายได้แค่พอใช้หนี้

โดยน้ำโขงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ นางต๋อย จันทร์เหลือง อายุ 60 ปี ชาวตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย เกษตรกร ที่ปลูกข้าว,ข้าวโพด,มะเขือเทศ,พริก,และพืชผักตามฤดูกาล กล่าวว่า ตั้งแต่ตน เริ่มจำความได้ ก็ได้มาช่วยพ่อแม่ ปลูกพืชผักตามริมโขง นานกว่า 50 ปี ไม่เคยเห็นระดับน้ำโขงลดลงต่ำมากขนาดนี้

ซึ่งการที่น้ำโขงลดลงส่งผลกระทบและทำให้ตนเดือดร้อนมาก ต้องเพิ่มต้นทุนในการซื้อท่อส่งน้ำเพิ่มอีกกว่า 100 ท่อน ประมาณ 400-500 เมตร จากเดิมที่เคยต่อท่อเพียง 400 เมตร เนื่องจากระดับน้ำโขงลดลงทำให้เกิดสันดอนทรายกลางน้ำโขง จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำไกลออกไปอีก พร้อมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำเกือบทั้งวัน สิ้นเปลืองค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น เป็นวันละ 300 บาท ตอนนี้ ราคาพืชผักที่ปลูกขาย ก็ไม่ค่อยมีราคา ในแต่ละปีเก็บผลผลิตขายได้แค่ พอได้จ่ายหนี้สินเท่านั้นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด