สุดเศร้า! "ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์" ต้นไม้ล้มทับเสียชีวิต

31 ต.ค. 2562 เวลา 7:35 น.

ช็อกวงการเศรษฐศาสตร์ หลัง "ดร.เดือนเด่น" เสียชีวิตกระทันหัน จากอุบัติเหตุกิ่งไม้ตกใส่ ขณะอ่านหนังสือในบ้านพักส่วนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุในช่วงเช้าของวันนี้ สาเหตุเกิดจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักล้มลงมาโดนบริเวณศรีษะในขณะที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้ที่บ้านพักส่วนตัว

ช็อกวงการเศรษฐศาสตร์ หลัง

หลังเกิดเหตุคนในครอบครัวได้เร่งนำ ดร.เดือนเด่น ส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทัน ทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุดซึ่งถือเป็นข่าวเศร้าของวงการนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก McGill Universityประเทศแคนนาดา

ส่วนประวัติการทำงาน พ.ศ.2558: ประธานคณะทำงานพิจารณาว่าด้วยมาตรา 25 และ 26 ของกฎหมายแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ.2558: คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ.2557: คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านนโยบายพลังงาน

พ.ศ.2556 – 2558: อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและป้องกันการผูกขาด สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคภาคประชาชน

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน: ประธานอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคภาคประชาชน

พ.ศ.2555 – 2557: กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง พรบ. การแข่งขันทางการค้า

พ.ศ.2542 กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ.2555 – 2557: อนุกรรมาธิการเสริมเสรมธรรมาภิบาลด้านพลังงาน

พ.ศ.2555 – 2557: อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาก๊าซ คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ.2555 – 2556: กรรมการ อนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

พ.ศ.2554 – 2556: อนุกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการวิจัย ด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจฝ่ายวิจัย เศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2550 – 2551: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงการคลัง

พ.ศ.2544 – 2550: ผู้อำนวยการวิจัย ด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2533 – 2534: ผู้ช่วยนักวิจัย Queen's University

พ.ศ.2531 – 2532: รองนักวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อนการพัฒนาประเทศไทย

ผลงาน