ส่อวิกฤต! อุทัยธานี แล้งข้ามปีอ่างเก็บน้ำแห้งหนักในรอบ 30 ปี

01 พ.ย. 2562 เวลา 8:44 น.

จังหวัดอุทัยธานี เผชิญภัยแล้งยาวนานข้ามปี  อ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง น้ำแห้งวิกฤตหนักสุดในรอบ 30 ปี งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเด็ดขาด

วันที่ 1 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดอุทัยธานี ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะฝนทิ้งช่วงมานาน โดยในเขตภายในเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำไม่มีฝนตกลงมา ส่งผลให้เกิดภัยแล้งข้ามปี น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อการเกษตรของกรมชลประทาน ทั้ง 2 แห่ง

จังหวัดอุทัยธานี เผชิญภัยแล้งยาวนานข้ามปี  อ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง น้ำแห้งวิกฤตหนักสุดในรอบ 30 ปี งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเด็ดขาด

ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำทับเสลา ต.ระบำ อ.ลานสัก และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำอื่นๆ ทั้งจังหวัด เหลือน้ำเพียง 60 ล้านลูกบาศก์เมตร  จากแหล่งน้ำทั้งหมด จำนวน 230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ  26 เท่านั้น  ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ 30 ปี

จังหวัดอุทัยธานี เผชิญภัยแล้งยาวนานข้ามปี  อ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง น้ำแห้งวิกฤตหนักสุดในรอบ 30 ปี งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำทับเสลา ล่าสุด มีน้ำเก็บกัก เหลือเพียง 36.44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 22.77  เป็นน้ำใช้การได้ 19.44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13.59   ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำ ไปช่วยภาคการเกษตรโดยเฉพาะนาปรังได้

จังหวัดอุทัยธานี เผชิญภัยแล้งยาวนานข้ามปี  อ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง น้ำแห้งวิกฤตหนักสุดในรอบ 30 ปี งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเด็ดขาด

โดยน้ำที่เหลือจะต้องกักเก็บไว้ เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอ่าง ระบบนิเวศน์ และน้ำบางส่วนจะถูกกันไว้ให้ ชาวบ้านหมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อพยพให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเมื่อปี 2528 หรือเป็นเวลา 34 ปี เฉพาะแค่อุปโภค-บริโภค เท่านั้น

จังหวัดอุทัยธานี เผชิญภัยแล้งยาวนานข้ามปี  อ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่ง น้ำแห้งวิกฤตหนักสุดในรอบ 30 ปี งดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเด็ดขาด

ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต ล่าสุด วันนี้ (1 พ.ย.) มีน้ำเก็บกักเหลือเพียง 14.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 33.40  มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12.33 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 29.89 และไม่สามารถปล่อยไปช่วยเพื่อการเกษตรได้  ยังคงกักเก็บน้ำเพื่อความมั่นคงแข็งแรง และรักษาระบบนิเวศน์ เช่นกัน