ภูเก็ต เร่งฟื้นฟู กะรน-ฉลอง หลังน้ำท่วมอพยพด่วน 170 ครัวเรือน

01 พ.ย. 2562 เวลา 8:27 น.

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคาย และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปสถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมระบายไม่ทัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต,ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลองและเทศบาลตําบลกะรนเข้าร่วม

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โดยภาพรวมดังนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 16:00 น. ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันหลายพื้นที่น้ำป่าและดินโคลนจากเทือกเขานาคเกิด ไหลหลากลงในพื้นที่ราบต.กะรนและต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ทำให้บ้านและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม 280 ครัวเรือน น้ำท่วมขังเส้นทางจราจรหลัก

โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ขณะเกิดเหตุนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคายและนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ต.กะรนและต.ฉลอง เพื่ออำนวยการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นำเครื่องจักรกลหนัก รถแบคโฮ,รถตักดิน เครื่องสูบน้ำลงพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่ และได้อพยพประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 170 ครัวเรือน โดยประชาชนในพื้นที่ต.กะรน ให้ไปพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดกะรน ส่วนประชาชนในพื้นที่ต.ฉลอง ไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ายมวยบริเวณด้านหลัง TOT

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ซึ่ง ล่าสุด ระดับที่ท่วมขังใน 2 พื้นที่ ลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงความเสียหายบางส่วนและคราบดินโคลนที่ติดตามตัวบ้าน โดยประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนแล้ว

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวันนี้ (1 พ.ย. 62) มีการนำเครื่องจักรกลพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลงพื้นที่ไปช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนสายต่างๆที่ได้รับความเสียหาย

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ในส่วนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายขอให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการเยียวยาฟื้นฟูจากทางราชการต่อไป

ภูเก็ตประชุมเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน หลังฝนตกหนัก-น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลฉลอง ต้องอพยพด่วน 170 ครัวเรือน  ด้านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กำหนดลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB ปชส. จังหวัดภูเก็ต และ Phuket Hotnews