"ภูเก็ต" เร่งจัดระเบียบบริษัทนำเที่ยว ให้บริการดำน้ำ ใช้อำนาจ กอ.รมน.ช่วย

05 พ.ย. 2562 เวลา 2:42 น.

จังหวัดภูเก็ต วางมาตรการจัดระเบียบบริษัทนำเที่ยวให้บริการดำน้ำ ใช้อำนาจ กอ.รมน. เข้าช่วย ชี้หากปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่น หลังพบช่องโหว่งกฎหมายท่องเที่ยว เตรียมรวบรวมรายละเอียดเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณา

จากกรณีเกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและครูสอนดำน้ำเสียชีวิตจากการดำน้ำลึก เหตุเกิดบริเวณเกาะราชา ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และจากเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดภูเก็ต โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการจัดระเบียบดำน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต วางมาตรการจัดระเบียบบริษัทนำเที่ยวให้บริการดำน้ำ ใช้อำนาจ กอ.รมน. เข้าช่วย ชี้หากปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่น หลังพบช่องโหว่งกฎหมายท่องเที่ยว เตรียมรวบรวมรายละเอียดเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณา

โดยแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบการดำน้ำฯ ขึ้น และมอบหมายให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ กำกับและดูแลการจัดระเบียบดำน้ำ มีคณะทำงาน อาทิ ฝ่ายปกครอง, สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต, ตำรวจท่องเที่ยว, สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน, สมาคมดำน้ำจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น และได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางกรอบแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ กำกับ ดูแล การอนุมัติอนุญาตกิจกรรมธุรกิจดำน้ำของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและเกี่ยวเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการจัดระเบียบการดำน้ำของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา

จังหวัดภูเก็ต วางมาตรการจัดระเบียบบริษัทนำเที่ยวให้บริการดำน้ำ ใช้อำนาจ กอ.รมน. เข้าช่วย ชี้หากปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่น หลังพบช่องโหว่งกฎหมายท่องเที่ยว เตรียมรวบรวมรายละเอียดเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณา

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงาน ได้มีการติดตามความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวและครูดำน้ำเสียชีวิต ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตว่า เกิดจากอุปกรณ์ หรือจากตัวผู้เสียชีวิตเอง รวมถึงการขออนุญาตและการทำประกันภัยของบริษัทฯ ส่วนการจัดระเบียบธุรกิจดำน้ำนั้น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจากการดำน้ำจำนวนหนึ่ง จากการประชุมคณะทำงานได้มีการวางมาตรการในการอนุญาตและตรวจสอบร้านให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำหรือสอนดำน้ำ โดยเฉพาะการดำน้ำ แบบ Try Dive ว่า เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยจะใช้อำนาจของ กอ.รมน. เข้าดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่กฎหมายในการควบคุมที่ชัดเจน

จังหวัดภูเก็ต วางมาตรการจัดระเบียบบริษัทนำเที่ยวให้บริการดำน้ำ ใช้อำนาจ กอ.รมน. เข้าช่วย ชี้หากปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่น หลังพบช่องโหว่งกฎหมายท่องเที่ยว เตรียมรวบรวมรายละเอียดเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณา

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวและให้บริการดำน้ำ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เบื้องต้นที่มีข้อมูลและปรากฏตามที่มีการนำเสนอข่าวพบว่า มีผู้ประกอบการให้บริการดำน้ำที่เกาะราชา จำนวน 10 ราย ที่ยังขออนุญาตไม่ถูกต้อง ซึ่งได้มอบหมายให้นายทะเบียนนำเที่ยวฯ ออกคำสั่งให้ระงับการให้บริการก่อน และให้มาดำเนินการให้ถูกต้อง แต่ภาพรวมการให้บริการธุรกิจดำน้ำยังมีกระจายไปตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะนาคาน้อย เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เป็นต้น จะได้เชิญผู้ประกอบการมารับทราบกติกาที่กำหนดขึ้น เพราะต้องยอมรับว่ายังมีช่องโหว่งของกฎหมายในการประกอบการ และยังไม่มีกฎหมายที่กำกับชัดเจน รวมทั้งจะรวบรวมรายละเอียดต่างๆ นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนวางมาตรการเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการมาตรการระยะยาวต่อไป” นายสุพจน์ กล่าว

จังหวัดภูเก็ต วางมาตรการจัดระเบียบบริษัทนำเที่ยวให้บริการดำน้ำ ใช้อำนาจ กอ.รมน. เข้าช่วย ชี้หากปล่อยไว้จะกระทบความเชื่อมั่น หลังพบช่องโหว่งกฎหมายท่องเที่ยว เตรียมรวบรวมรายละเอียดเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด