รองผู้ว่าฯจันทบุรี เปิดงานลอยกระทงสานใจ ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์มิตรภาพชายแดน

11 พ.ย. 2562 เวลา 3:47 น.

รองผู้ว่าฯจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เปิดงานลอยกระทงสานใจ ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์มิตรภาพชายแดน ได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาร่วมงานลอยกระทงสานใจเป็นจำนวนมาก

นายพงษ์พัฒน์ วงค์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดไพลินของประเทศกัมพูชา เป็นประธานงานลอยกระทง 2 แผ่นดินไทย-กัมพูชา ประจำปี2562 โดยใช้ชื่อว่า ลอยประทีป บุชาชลาลัย สานสายใย ตะพังทองคลองพระพุทธ อำเภอโป่งน้ำร้อน ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณี วันลอยกระทง

รองผู้ว่าฯจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เปิดงานลอยกระทงสานใจ ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์มิตรภาพชายแดน ได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาร่วมงานลอยกระทงสานใจเป็นจำนวนมาก

จึงได้จัดงานลอยกระทงที่ คลองเก็บน้ำอ่างพระพุทธ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ท้องถิ่นดั้งเดิมคือ มีพิธีบูชาบวงสรวง พร้อมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ บูชากษัตราธิราชเจ้ากรุงสุโขทัย ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาได้แห่ลงมาจากบนเขา

รองผู้ว่าฯจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เปิดงานลอยกระทงสานใจ ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์มิตรภาพชายแดน ได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาร่วมงานลอยกระทงสานใจเป็นจำนวนมาก

มีขบวนนางรำ เหล่านางฟ้า เทวดา นำหน้ากระทงที่มาจากที่ต่างๆเพื่อนำไปลอยบูชาเพื่อขอขมาต่อแม่คงคา แหล่งน้ำในพื้นที่ โดยมีกระทงจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานรวมถึงกระทงจาก จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้ว่าราชการทั้ง 2 จังหวัด ของกัมพูชาได้เข้าร่วมลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมและเพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพชายแดนของทั้ง2ประเทศ โดยในงานได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาร่วมงานลอยกระทงสานใจเป็นจำนวนมาก

รองผู้ว่าฯจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เปิดงานลอยกระทงสานใจ ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์มิตรภาพชายแดน ได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้ามาร่วมงานลอยกระทงสานใจเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด